Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Du har nu nått den sista delen av programmet. Förhoppningsvis har du hittat sätt att öka naturens välbefinnandeeffekter i din vardag.

Glöm inte att du kan använda det här programmet alltid när du har tid. Du kan spara eller anteckna de innehåll du tycker är mest användbara och komma tillbaka till dem senare. 

I den här delen hittar du ytterligare länkar till annat innehåll i Psykporten, till exempel symtomtester och egenvårdsprogram. Du kan se om de innehåller något du kan ha nytta av.

I den här delen

Här är alla sidor i denna del