Skip to main content

Min förälder har psykiska problem

Psykiska problem är förknippade med många fördomar och missuppfattningar. Därför kan det kännas tungt när den egna föräldern blir sjuk. Psykiska problem är dock vanliga. De kan behandlas bland annat med hjälp av samtal och medicinering. Ett stort antal människor botas eller lär sig att leva med sin sjukdom.

Hur kan ett psykiskt problem framkomma i en förälders beteende? 

Många saker förändras hemma när en förälder blir sjuk. Särskilda egenskaper som är svåra att förstå kan förekomma i förälderns beteende. De kan kännas förvirrande och skrämmande för dig.  

 • Föräldern kanske blir arg eller gråter utan anledning. 
 • Föräldern kanske inte vågar lämna hemmet. 
 • Föräldern kanske pratar om konstiga saker. 
 • Saker i hemmet kan bli oskötta.  
 • Föräldern kan bete sig på ett sätt som gör barnet ledsen.  
 • Föräldern kanske inte kan ta hänsyn till barnets behov och situationer, eller lyssna och hjälpa.  
 • Det kan uppstå gräl mellan föräldrarna.  

Hur påverkar ett psykiskt problem närstående? 

Om din förälder har psykiska problem kan det också påverka ditt mående. 

Du kan 

 • känna ångest eller depression 
 • lida av sömnlöshet 
 • vara rastlös och oförmögen att koncentrera dig 
 • fundera över om du också kommer att bli sjuk 

Dessa känslor är helt normala. Om de fortsätter länge betyder det att din situation är för tung. Då lönar det sig att söka hjälp. 

Var kan jag söka hjälp? 

Om du går i skolan kan du söka hjälp hos skolhälsovårdaren, skolpsykologen eller kuratorn. 

Prata med din förälder om situationen. Det är bra om en yrkesperson som vårdar din förälder också är med. Du får delta i familjeträffar där som din förälder vårdas. 

Diskussion hjälper till att lösa problem och hitta lösningar på dem tillsammans. 

Prata om vardagssysslor med din förälder 

Din förälder kanske inte orkar göra hushållssysslor och andra vardagliga uppgifter. Du kanske tar hand om dem för din förälder. 

Om mängden hushållssysslor gör dig utmattad ska du berätta det för din förälder. Fundera tillsammans hur ni kan dela upp dem bättre. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social ångest är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av