Skip to main content

När och var kan jag få hjälp med psykiska problem?

Det är värt att söka hjälp för psykiska problem. Hjälp finns att få för en mängd olika situationer. På den här sidan kan du bedöma vilken typ av hjälp som passar din eller en närstående persons situation.

När lönar det sig att söka hjälp?

Sök hjälp så tidigt som möjligt, om du är oroad över dig själv eller en närstående person. Det är inte värt att ensam grubbla för länge, huruvida hjälp krävs i situationen.

Till exempel någon av följande känslor kan vara ett tecken på att psykisk hjälp behövs:

 • vagt psykiskt illamående
 • svåra och besvärande känslor
 • många negativa känslor
 • få positiva känslor
 • upplevelse av brist på känslor
 • besvärande tankar om olika saker som går runt i cirklar
 • beteende som skadar en själv eller andra
 • svårigheter i vardagen (t.ex. på dagis, i skolan, på jobbet, på fritiden, med barnskötseln eller hanteringen av åldersenliga rutiner)
 • svårigheter i människorelationer eller brist på intresse för människorelationer
 • du har upplevt något svårt eller lever fortlöpande under svåra omständigheter

Var kan man söka hjälp?

Begrunda de här frågorna medan du letar efter en lämplig hjälpande part

 • Hur ofta uppstår symtom eller problem? 
 • Hur mycket påverkar de vardagen och livskontrollen? 

Du kan till exempel göra ett självtest för depressionssymtom eller för ångestsymtom

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

Du kanske också är intresserad av