Skip to main content

Information om rädsla

Rädsla är en naturlig reaktion på en hotfull situation. Dess syfte är att varna en person om en fara.

Det är värt att söka hjälp om rädslan börjar begränsa livet och minska livskvaliteten. 

Vad är rädsla? 

Rädsla är en stark känslomässig reaktion på vissa saker eller situationer som känns orimlig. Olika rädslor är ganska vanligt.    

Vanliga orsaker till rädsla är sociala situationer, offentliga, trånga eller höga platser, att se blod, flygresor samt rädsla för insekter och andra djur. 

Allvarliga och långvariga tillstånd av rädsla kan vara förknippade med allvarligare psykiska störningar eller en för stor rusmedelsanvändning. 

Varför är människan rädd? 

Om man till exempel ser en orm i skogen är det normalt att reagera med rädsla. När situationen är över glöms rädslan ofta bort och det uppstår ingen långvarig rädsla för ormar. 

Hos vissa kvarstår dock rädsloreaktionen. Kroppen är ständigt i ett larmtillstånd. Då pratar man om faktiska symtom på rädsla. 

Vid överdriven rädsla är det som om människans hjärna luras att producera en rädsloreaktion i en situation där det inte är nödvändigt. 

Vad hjälper vid kraftig rädsla? 

En person som lider av kraftig rädsla gör vanligtvis allt för att undvika saker eller situationer som orsakar rädsla. Då intensifieras rädslan ofta obemärkt och börjar gradvis begränsa livet allt mer. 

Det mest effektiva sättet att bli av med rädsla är att gradvis utsätta sig för det man är rädd för. Metoden kan ge resultat även på kort tid. 

När du utsätter dig för rädsla lär du dig att gradvis att kontrollera den. Så småningom lär du dig att lita på att du kommer att klara av situationen. 

Exponeringen kan orsaka ångest men är tryggt när du gör det gradvis. Om det behövs kan du be om hjälp av en yrkesperson. 

När du möter det du är rädd för tillräckligt många gånger lär sig hjärnan och kroppen gradvis att inse att det inte finns något att vara rädd för. Genom exponeringen lär du dig alltså att komma ifrån en överdriven rädsloreaktion. 

När och var kan man få hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel.

Hjälp av yrkesperson

Professionell hjälp behövs, särskilt om dina egna resurser, instruktioner för egenvård och stödet från dina närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Hjälp kan bl.a. sökas från

 • hälsocentralen
 • skolhälsovården eller studerandehälsan 
 • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesterna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapi

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Du kanske också är intresserad av