Skip to main content

Olika typer av ångest

Tags: Ångest

Ångesten kan få olika former. Olika former av ångest inkluderar specifika fobier, social fobi, generaliserad ångest, separationsångest, panikstörning och ofrivillig tystnad.

Specifika fobier 

Rädsla och ångest kan vara relaterade till en specifik sak eller situation. De kan i princip rikta sig mot vad som helst såsom t.ex spindlar, hissar, smuts, vaccinationer, eller viss mat.

Ibland är rädslan för en sak eller situation mycket kraftig och ständigt återkommande. Människan gör allt för att undvika en skrämmande sak eller situation. 

Social fobi 

Social fobi relaterar till en interaktion med andra människor eller att vara föremål för uppmärksamhet. Man är rädd för att göra något som gör en generad eller skamsen och att bli kritiserad av andra.  

Att vara i sällskap med andra eller uppträda kan kännas svårt. Man kanske undviker svåra situationer. Social fobi är mer än bara blyghet. Den kan också begränsa livet väldigt mycket. 

Generaliserad ångest 

Vid generaliserad ångest oroar sig människan lätt för många olika saker. Det behövs ingen specifik faktor för att utveckla ångest.

Det är svårt att sätta stopp för tankar av oro och det kan vara svårt att tolerera osäkerhet. Människan oroar sig både över det förflutna och framtiden och söker en ständig försäkran om att allt är bra.  

Generaliserad ångest kan ta sig uttryck till exempel i sömnproblem, rastlöshet och irritation. 

Separationsångest 

En person med separationsångest är rädd för bli lämnad av sina närstående. Separationsångest kan förekomma i alla åldrar, men den är vanligast hos barn och ungdomar. De är vanligtvis rädda för att separeras från sina föräldrar. 

Symtom på separationsångest kan få sin början i stressiga situationer, till exempel när man byter skola eller vänskapskretsen ändras, efter sommarlovet eller på grund av mobbning i skolan eller sjukdom  

Separationsångest kan åtföljas av rädsla för att något hemskt kommer att hända antingen en själv eller en närstående som inte är närvarande.  

Symtomen visar sig ofta som svårigheter att skiljas från en närstående, svårigheter att gå till skolan eller jobbet eller som sömnsvårigheter. 

I en skilsmässosituation framträder barnets ångest i en mängd olika känslomässiga och beteendemässiga symtom, såsom gråt, klängighet, ilska eller trots. Barnet kan också få fysiska symtom såsom ont i magen, illamående, hjärtklappning eller huvudvärk.

Panikstörning 

En panikattack är en stark känsla av ångest. Den åtföljs av kraftiga fysiska symtom som andningssvårigheter, hjärtklappning, bröstsmärtor, domningar och svettningar.   

Ofta medför en panikstörning en rädsla för att dö eller bli galen.  

En panikattack börjar ofta mycket snabbt. Den kan slå till i en situation som orsakar ångest eller rädsla, eller helt oväntat.  

Känslan av panik kan också ha ett samband med någon annan ångeststörning.

Tags: Ångest

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomenkäter

Med hjälp av symtomenkäten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

  Nätterapi

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Läs mer om olika teman

    Du kanske också är intresserad av