Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten ahmintaa hoidetaan?

On tärkeää tunnistaa ongelma varhain, ja aloittaa hoito ajoissa. Pitkittyneenä ahminta heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Ajan kuluessa toipumisesta tulee myös vaikeampaa.

Toipuminen on mahdollista 

Ahmintahäiriöstä on mahdollista toipua kokonaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua. Erilaiset psykososiaaliset hoidot ja psykoterapiat on todettu toimiviksi hoitomuodoiksi.

Monet ahminnasta kärsivistä hyötyvät omahoito-ohjelmista. Tämän omahoito-ohjelman tarkoitus on auttaa sinua pääsemään eroon ahminnasta ja palauttamaan ruoka sille paikalle, jolle se elämässä kuuluu: yhdeksi ilon ja nautinnon lähteistä sekä mutkattomaksi osaksi arkea. 

Mitä tarvetta ahmintasi palvelee? 

Ahminta palvelee aina jotain tarkoitusta, ja siksi siitä on vaikeaa luopua. Ahminnan takana oleville tarpeille on kuitenkin mahdollista löytää tyydyttäjiä, jotka ovat toimivampi kuin ruoka. Entisen itseinhon tilalle voit saada lempeyttä ja myötätuntoa itseäsi ja kehoasi kohtaan.  

Kun ajatukset eivät pyöri pelkän ruoan ympärillä, vapautuu energiaa muuhun. Syömisen normalisoituminen auttaa myös painonhallinnassa, jos se on tarpeen. 

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn 

Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.  

Ahmintaoire on ongelmallinen käyttäytymismalli, joka aiheuttaa psyykkistä kärsimystä. Tunnistamalla ahmimiseen liittyviä ajatuksia ja opettelemalla uusia tapoja toimia, voi ongelmaa oppia hallitsemaan. 

Miten omahoito-ohjelma toimii? 

Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely on tässä omahoito-ohjelmassa keskeistä. Saat paljon tietoa ahminnasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Sen avulla ymmärrät paremmin ongelmaasi. Opit uusia toimintatapoja ja saat työkaluja ahminnan hallitsemiseen. 

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa  

  • itsenäisesti 
  • odotellessasi muuta hoitoa 
  • muun hoidon tukena  
  • muun hoidon jo loputtua 

Ammattilaiselta saatava apu  

Ahmintahäiriön hoidossa käytetään usein psykososiaalisia hoitoja.  

Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn. 

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot 

Psykoterapiassa ja muissa keskusteluhoidoissa hankalia asioita käsitellään pääosin keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää harjoitteita, joilla tunnistetaan ja muutetaan toimintatapoja, jotka tuottavat oireita. 

Voit osallistua hoitoon yksin, puolisosi tai perheesi kanssa tai ryhmässä. Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa. 

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä. 

Lääkehoito  

Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään oireita. Keskustele lääkärisi kanssa lääkehoidon tarpeellisuudesta.  

Muista

Ahminta on mahdollista saada hallintaan – koskaan ei ole liian myöhäistä hakea siihen apua.