Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. TYÖKALUJA

Tässä osiossa opit erilaisia keinoja, joilla voit auttaa lastasi hallitsemaan ja voittamaan vuorovaikutustilanteiden jännittämistä sekä puhumisen pelkoa.

Keinoja kohti muutosta 

Hyvä uutinen on, että oireita voi opetella hallitsemaan. Avaimet onnistumiseen ovat teillä, sillä olette yhdessä lapsesi kanssa hänen vointinsa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita.  

Seuraavaksi opitte keinoja, joiden avulla on mahdollista saada liiallinen puhejännitys paremmin hallintaan. Osa niistä voi olla teille entuudestaan tuttuja, osa taas uusia.  

Toivottavasti löydätte teille sopivia keinoja, joita voitte arjessanne hyödyntää. Tutustu ensin keinoon itse ja pohdi, sopisiko se lapsesi kanssa käytettäväksi. 

Jo se on merkittävää, että luet tätä tekstiä. Olet siis ainakin hetkeksi pysähtynyt miettimään tilannettanne ja toivot muutosta.  

Harjoitukset ovat tärkein osa omahoito-ohjelmaa

Harjoitukset ovat ohjelman ydin. Niiden kautta pääsette kartoittamaan ja miettimään ratkaisuja tilanteeseenne. 

On tärkeää, että tiedon lukemisen lisäksi teette myös harjoituksia. Harjoitusten tekemisen kautta muututte lukijoista aktiivisiksi tekijöiksi. Näin otatte askelia tilanteenne parantamiseksi.  

Miten harjoituksia tehdään? 

Jotkut harjoitukset vievät enemmän aikaa kuin toiset.  Tärkeää kuitenkin on, että jatkatte harjoitusten parissa, vaikka se tuntuisikin haastavalta. 

Joitakin harjoituksia on tärkeä toistaa riittävän monta kertaa, jolloin tekemistänne muutoksista tulee kestävämpiä. Toiston kautta opitte hyödyntämään taitoja tarpeen mukaan aina, kun puhumisen vaikeutta ilmaantuu.  

Harjoitukset, jotka koette erityisen hyviksi, kannattaa ottaa muistiin ja palata niihin pitkäjänteisesti. 

Huomaa: tehkää harjoitukset järjestyksessä 

Tässä omahoito-ohjelmassa harjoitukset rakentuvat edellisten pohjalle, joten järjestyksessä eteneminen on tärkeää. 

Ensimmäiset harjoitukset vahvistavat puherohkeuden perustaa. Keinojen karttuessa ja perustan vahvistuttua voitte siirtyä suorempiin altistusharjoituksiin. Ensimmäisissä harjoituksissa saamanne työkalut ovat tukena myös loppuosan harjoituksissa. 

  • Jos perheessä on kaksi vanhempaa, on suositeltavaa, että molemmat ovat tietoisia harjoittelun periaatteista. Tukena voi toimia myös kuka tahansa lapselle tärkeä henkilö. 
  • Lähtötilanne ennen harjoittelun aloittamista kannattaa kirjata muistiin. Tällöin näet, millaisia tuloksia olet omalla toiminnallasi saanut aikaan.

Seuraavalla videolla (1:34) saat vinkkejä omahoito-ohjelman harjoitusten tekemiseen. Samalla kuulet, miksi harjoitteluun kannattaa sitoutua.

Lapsi tarvitsee apua ja ohjausta 

Tässä ohjelmassa opittavien taitojen harjoittelua voidaan verrata pyörällä ajamisen opettelemiseen.  

Pyörällä ajamisen harjoittelussa olennaista on edetä lapsen ehdoilla. Vaikka aikuista voisi välillä turhauttaa, on samoja asioita harjoiteltava niin kauan, että ne sujuvat. Se, kuinka paljon ja kuinka pitkään apupyöriä ja apukahvaa täytyy käyttää, on jokaiselle lapselle yksilöllistä. Muistathan, että ajamisen oppiminen voi olla joillekin lapsille pelottavaa ja vaatia suuria ponnistuksia.  

Vanhempien tehtävänä on luoda harjoittelun ilmapiiristä turvallinen, myönteinen ja kannustava. On myös hyvä muistaa, ettei lasta pysty varjelemaan jokaiselta kaatumiselta. Jos harjoittelu on sopivan tasoista, vie jokainen yritys uutta taitoa eteenpäin.  

Kun pyöräily sujuu jo hienosti ilman apupyöriä tai kaatumisen pelkoa, voi lapsi vielä tarvita sitä, että aikuinen muistuttaa jarruttamisesta ja liikennesäännöistä. Samaan tapaan myös puherohkeutta opetteleva lapsi tarvitsee rohkaisevaa aikuista. 

Anna aikaa muutokselle 

Motivaatio asioiden muuttamiseen vaihtelee. Myös voimia muutoksen toteuttamiseen voi välillä olla enemmän, joskus taas vähemmän. Muista, että tämä vaihtelu on luonnollista. Se voi myös edetä eri tahtiin sinulla ja lapsellasi. 

Tee silti sopimus sekä itsesi että lapsesi kanssa: kokeilkaa tämän ohjelman ohjeita, ja arvioikaa vasta myöhemmin niiden hyödyllisyyttä. 

Saatte tässä osiossa työkaluja toimintakyvyn palauttamiseen ja ajattelutavan uudistamiseen. Tehkää harjoituksia sen mukaan, mitkä niistä tuntuvat teille tarpeellisilta. Muista kuunnella omia ja lapsesi voimavaroja.