Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mikä lisää puhejännitystä?

Lasta on helpompi auttaa, kun tietää, minkälaiset asiat voivat lisätä puhejännitystä.

Muutokset 

Puhejännitykseen liittyy usein vaikeus sietää muutoksia ja selvitä niistä. Pienetkin arjen muutokset voivat tuntua lapsesta ylivoimaisilta sekä lisätä ahdistusta ja vaikeuttaa puhumista. Puhumattoman lapsen on helpompi toimia silloin, kun hän tietää, mitä tulee tapahtumaan. 

Esimerkiksi päiväkoti- tai koulupäivän yllättävät muutokset ovat lapselle vaikeita. Jos lapsi ei ymmärrä, mitä tapahtuu, hän ei pysty kysymään tai pyytämään apua. Esimerkiksi sijaiset saattavat kysellä tai painostaa puhumaan, jos he eivät tiedä lapsen puhejännityksestä.  

Ennakointi auttaa lasta selviämään muutoksista. 

Liian lähelle tuleminen 

Lähelle tulevat vieraammat ihmiset saattavat laukaista puhejännityksen. Lapsi hyötyy siitä, että voi rauhassa tarkkailla tilannetta ensin kauempaa.  

Puhuminen on usein vaikeaa myös silloin, jos toinen katsoo silmiin vastausta odottaessaan. 

Muita puhejännitykseen vaikuttavia asioita