Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika sätt att hjälpa ditt barn att hantera och övervinna nervositet samt rädsla för att tala i sociala situationer.

Metoder för förändring 

Den goda nyheten är att ni kan lära er att hantera symtomen. Det är ni som har nyckeln till framgång, eftersom du och ditt barn är de bästa experterna på ditt barns välbefinnande och liv.  

Till näst lär ni er metoder som kan hjälpa till att få bättre kontroll över överdriven talängslan. Vissa metoder kanske är bekanta från förut, medan andra kan vara nya.  

Förhoppningsvis hittar ni lämpliga metoder för er som ni kan använda i vardagen. Bekanta dig först med den aktuella metoden och fundera sedan om den lämpar sig för ditt barn. 

Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på er situation, och du önskar en förändring.  

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på er situation. 

Det är viktigt att du inte bara läser informationen utan att ni också gör övningar tillsammans. Genom att göra övningarna går ni från att vara läsare till aktiva aktörer. På så sätt tar ni steg mot att förbättra er situation.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att ni fortsätter med övningarna även om det känns besvärligt. 

För vissa övningar är det viktigt att ni upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer varaktig förändring. Genom repetition lär ni er att använda färdigheterna enligt behov alltid när talängslan uppstår.  

Det är bra att lägga på minnet de övningar som ni tycker är särskilt bra och att återgå till dem längre fram. 

Obs! Gör övningarna i ordningsföljd 

I detta egenvårdsprogram bygger övningarna alltid på de tidigare, och därför är det viktigt att framskrida i ordningsföljd. 

De första övningarna stärker grundpelarna för modet att tala. Vartefter ni får fler metoder och grunden förstärks så kan ni gå vidare till mer direkta exponeringsövningar. De verktyg ni får i de första övningarna fungerar också som stöd i de resterande övningarna. 

  • Om det finns två föräldrar i familjen rekommenderas det att båda är medvetna om principerna för övandet. Alla personer som är viktiga för barnet kan fungera som stöd.
  • Det lönar sig att skriva ner utgångsläget innan övningarna inleds. Då ser du hurdana resultat du har uppnått genom dina egna handlingar.

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Barnet behöver hjälp och vägledning 

Att öva de färdigheter som behandlas i det här programmet kan jämföras med att lära sig cykla.  

När barnet lär sig att cykla och övar är det viktigt att gå framåt på barnets egna villkor. Även om den vuxna ibland kan känna sig frustrerad, gäller det att öva samma saker om och om igen tills barnet behärskar dem. Hur mycket och hur länge ni måste använda stödhjul och hjälphandtag på cykeln varierar individuellt från barn till barn. Tänk på att det för vissa barn kan vara skrämmande och kräva stora ansträngningar att lära sig att cykla.  

Förälderns uppgift är att skapa en trygg, positiv och uppmuntrande stämning vid övningarna. Det är också bra att komma ihåg att det inte alltid går att skydda ett barn från att falla. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.  

Även när det redan går bra att cykla utan stödhjul eller rädsla för att falla kan barnet fortfarande behöva att den vuxna finns där för att påminna om hur man bromsar och om trafikreglerna. På samma sätt behöver ett barn som lär sig mod att tala också en uppmuntrande vuxen. 

Förändring tar tid 

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt. Förändringen kan också ske i olika takt hos dig och hos ditt barn. 

Ingå i varje fall ett avtal med dig själv och ditt barn: pröva på anvisningarna i det här egenvårdsprogrammet och bedöm först senare om de har varit till nytta. 

I den här delen får ni verktyg som ni kan använda för att återställa barnets funktionsförmåga och förnya ert sätt att tänka. Gör de övningar som ni tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser.