Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

11. Puherohkeuden lisääminen

Kun lapsen puherohkeus on kehittynyt aiempien harjoitusten myötä, on puhumista hyvä alkaa harjoitella päiväkodissa tai koulussa.

Näissäkin harjoituksissa tulee aloittaa lapsen kannalta helpoimmasta paikasta ja tilanteesta. 

Harjoitus a): Päiväkodissa puhuminen

Tavoite 

Lapsi rohkaistuu puhumaan paikassa, jossa puhe on lukkiutunut. 

Ohje 

 1. Käykää leikkimässä päiväkodin pihalla, kun päiväkoti on kiinni.
  Näin lapsi saa kokemuksen siitä, että hän pystyy puhumaan päiväkodin pihalla. 
   
 2. Käy kahden kesken lapsen kanssa leikkimässä ja juttelemassa päiväkodin sisällä. 
  Sovi henkilökunnan kanssa aika, jolloin päiväkodin sisällä on mahdollisimman vähän muita lapsia.
   
  Mikäli puhejännitys nousee jo kahden kesken jutellessa, toistakaa tätä harjoitusta säännöllisesti ja riittävän paljon. Näin kahdenkeskisiin leikkihetkiin voi tulla lisää rentoutta ja puhuminen voi helpottua. Pisteyttäkää harjoitteluhetkiä jännitysmittarin avulla ennen ja jälkeen harjoituksen. 
   
 3. Kun jännitys on laskenut, miettikää yhdessä henkilökunnan kanssa hetki, jolloin päiväkodissa on jonkin verran lapsia paikalla.
  Toteuttakaa sama harjoitus.  
   
 4. Puherentouden kasvaessa yhteiseen leikkihetkeen voi liittyä muita lapsia tai päiväkodin aikuisia.
  Jännitysmittarin avulla löydätte vähiten jännittävät henkilöt, joita voitte ottaa yksitellen mukaan harjoitteluun. 

Harjoitus b): Koulussa puhuminen

Tavoite 

Lapsi rohkaistuu puhumaan paikassa, jossa puhe on lukkiutunut.  

Ohje 

 1. Sopikaa lapsesi opettajan kanssa aika, jolloin lapsesi luokassa ei ole opetusta.
  Jutelkaa ja esimerkiksi pelatkaa lapsen suosikkipeliä luokassa. Näin lapsi saa kokemuksen oman puheäänen kuulemisesta luokkahuoneessa.  

  Mikäli mahdollista, toistakaa sama harjoitus ruokalassa, liikuntasalissa ja muissa koulun tiloissa.  
   
 2. Ottakaa mukaan koulukaveri, jolle lapsesi puhuu koulun ulkopuolella, mutta ei vielä koulussa.
  Toistakaa harjoitus.  
   
 3. Edetkää harjoittelussa niin, että mukaan liittyy vähitellen uusia henkilöitä.
  Käyttäkää jännitysmittaria apuna sopivien koulukavereiden ja koulun aikuisten kartoittamisessa. 

Harjoitus c): Puhepiirin laajentaminen

Tavoite 

Uusi henkilö tuodaan mukaan puhumisen piiriin 

Ohje 

 1. Käytä lapsesi kanssa puhekarttaa ja jännitysmittaria uuden henkilön liittämisessä altistusharjoitukseen.
  Ohjaa lastasi löytämään vähiten jännittävä henkilö niistä, joita hän toivoo puhumisen piiriin liitettävän. Miettikää yhdessä joku lasta motivoiva leikki tai suosikkipeli, jota hän uskoo voivansa pelata yhdessä tämä henkilön ja sinun kanssa.  
   
 2. Sopikaa yhteinen pelihetki.
  Korosta lapselle sitä, että hänen ei tarvitse puhua. Miettikää yhdessä, mitä vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja voitte käyttää.  

  Puhepiiriin liitettävän henkilön tulee kertoa lapselle, että hän ei odota tämän puhuvan. Mikäli lapsella on käytössään jo joitain puhetta tukevia keinoja, olisi ne hyvä tehdä uudelle puhekumppanille tutuiksi. 

  Toimi yhteisessä pelihetkessä puhesiltana, ja käytä myös muita aiemmin oppimiasi keinoja apunanne.  
   
 3. Toistakaa yhteisiä tapaamisia.
  Toiston myötä lapsen rentous kasvaa ja mahdollisuudet puhekommunikaatioon lisääntyvät.