Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Kuinka vaikeaa lapsen oireilu on?

Moni lapsi jännittää puhumista uusissa tilanteissa. On vaikea ennustaa, milloin puhejännitys helpottaa nopeasti ja milloin se pitkittyy jopa aikuisikään kestäväksi vaikeudeksi.

Jos lapsi saa tukea ja ymmärrystä jo päiväkoti-ikäisenä, voi puhejännitys helpottaa nopeastikin. Puhejännitys saattaa kuitenkin jatkua pitkään, vaikka lapsen toimintakyky ja valmius ilmaista itseään olisi muuten hyvä. Siksi kaikkia puhumista jännittäviä lapsia kannattaa tukea.  

Kun mietit, tarvitseeko lapsesi myös terveydenhuollon ammattilaisten apua, arvioi lapsen toimintakykyä ja oireilua arjen tilanteissa eri näkökulmista. Mitä useammalla osa-alueella lapsella on vaikeuksia, sitä todennäköisemmin lapsi voi hyötyä myös ammattiavusta.  

Lapsen oireilun vaikeuden arviointi 

Numerointi etenee helpommasta vaikeampaan oireiluun. 

Loading ...

Milloin kannattaa pyytää terveydenhuollon ammattilaisen apua?

  • Lapsi ei puhu missään ympäristössä
  • Lapsen kielellisistä taidoista tai vuorovaikutustaidoista on huolta myös niissä tilanteissa, joissa hän puhuu
  • Lapsella on paljon ahdistusta tai voimakkaita tunteenpurkauksia
  • Lapsella on myös syömiseen tai nukkumiseen liittyviä vaikeuksia
  • Lapsen psyykkisestä voinnista on huolta myös niissä tilanteissa, joissa lapsi on rento ja puhuu
  • Lapsi on kokenut hyvin pelottavan tapahtuman, joka on laukaissut puhumattomuuden
  • Päiväkodin tai koulun kanssa yhdessä suunnitellut ja toteutetut tukitoimet eivät auta lasta