Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur svåra är barnets symtom?

Många barn är nervösa för att tala i nya situationer. Det är svårt att förutsäga ifall talängslan kommer att lätta snabbt, eller om den fortskrider och förblir en störning även i vuxen ålder.

Om barnet får stöd och förståelse redan i dagisåldern kan talängslan lätta snabbt. Talängslan kan dock också kvarstå länge, även om barnets funktionsförmåga och förmåga att uttrycka sig i övrigt är bra. Därför bör alla barn som är spända och nervösa för att tala få stöd.  

När du överväger om ditt barn även behöver hjälp av hälso- och sjukvården, ska du bedöma barnets funktionsförmåga och symtom i vardagliga situationer ur olika synvinklar. Ju fler delområden ett barn har svårigheter med, desto mer sannolikt är det att barnet också kan dra nytta av professionell hjälp.  

Bedömning av svårighetsgraden på barnets symtom 

Numreringen går från lindrigare till svårare symtom. 

Loading ...

När bör jag kontakta hälso- och sjukvården?

  • Barnet talar inte i någon omgivning eller situation
  • Det finns en oro om barnets språkliga eller sociala färdigheter även i de situationer där hen talar
  • Barnet har mycket ångest eller starka känsloutbrott
  • Barnet har också problem med att äta eller sova
  • Det finns en oro för barnets psykiska hälsa även i situationer där barnet är avslappnat och talar
  • Barnet har upplevt en mycket skrämmande händelse som utlöste mutismen
  • De stödåtgärder som planerats och genomförts tillsammans med daghemmet eller skolan hjälper inte barnet