Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad leder till att talängslan ökar?

Det är lättare att hjälpa barnet när du vet vilka saker som kan öka talängslan.

Förändringar 

Talängslan hör ofta ihop med svårigheter att tolerera förändringar och hantera dem. Även små förändringar i vardagen kan kännas överväldigande för barnet samt öka ångesten och göra det svårare för barnet att tala. Ett barn med mutism har lättare att agera när hen vet vad som kommer att ske. 

Bland annat oväntade förändringar under dagis- eller skoldagen är svåra för ett barn. Om barnet inte förstår vad som händer kan hen inte fråga eller be om hjälp. Till exempel kan vikarier fråga och pressa barnet att tala om de inte känner till barnets talängslan.  

Ett förutseende förhållningssätt hjälper barnet att hantera förändringar. 

Att komma för nära 

Främlingar eller mindre bekanta personer som kommer nära inpå barnet kan utlösa talängslan. Barnet har nytta av att först kunna observera situationen på avstånd i lugn och ro.  

Det är ofta också svårt att tala om den andra tittar barnet i ögonen och väntar på ett svar. 

Annat som påverkar talängslan