Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hämmar hemligheter din sexualitet?

Många människor har hemligheter som rör deras sexuella historia eller annan personlig historia. Hemligheter kan också vara relaterade till sexuella preferenser eller önskemål.

En hemlighet åtföljs ofta av många känslor. En hemlighet kan också ha stor inverkan på dina livsval.

Många människor är rädda att avslöjandet av en hemlighet kommer att bryta upp förhållandet. Det kan hända, men inte nödvändigtvis. I de flesta fall har öppenhet positiva effekter både på ens sexualitet och ett eventuellt parförhållande. 

Varför lönar det sig att berätta om en hemlighet?

Hemligheter är inte alltid skadliga för förhållandet. Att hålla hemligheter tar dock ofta bort möjligheten att ge och ta emot stöd och hjälp. Att hålla en hemlighet kan också minska möjligheten att kunna känna sig accepterad för den man är

Avslöjandet av en hemlighet kan göra besvärliga upplevelser och känslor mer förståeliga. Avslöjandet av en hemlighet kan hjälpa dig att stå ut med många känslor och situationer som uppstår exempelvis i ett parförhållande. Avslöjandet av en hemlighet kan hjälpa en att utveckla förhållandet i en ny, önskad riktning.

Ibland är det viktigt att berätta om en hemlighet för sitt sexuella välbefinnandes skull eller för att återhämta sig från trauma. Det kan behövas hjälp och stöd för det.

När och vad ska man berätta?

Behöver jag berätta för min partner om en personlig fråga eller preferens relaterad till min sexualitet? Om jag borde det, när? Det finns inga entydiga svar på dessa frågor.

Kravet på absolut öppenhet och ärlighet kan inte tillämpas på alla frågor och situationer. Det är också nödvändigt att notera den person för vilken hemligheten berättas. Vill hen höra det? Kan hen hålla en hemlighet? Att höra om en hemlighet kan vara tungt och orsaka motstridiga upplevelser och känslor för lyssnaren.

Följande frågeövning är avsedd att hjälpa dig att reflektera över olika hemligheter som du haft i ditt liv.

Övning: Reflektera över ditt livs hemligheter

Mål

Du förstår vilken typ av hemligheter som du har haft i ditt liv och hur de har påverkat dig.

Anvisning

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan.

Loading ...