Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Hur upplever jag mig själv?

Ovan har vi diskuterat definitionen av kön och könsidentitet på en generell nivå. Nu är det dags att tänka på vad allt detta betyder för dig? Hur uppfattar du dig själv?

Kanske du inte ännu vet med vilka ord du skulle beskriva ditt kön. Du kan ändå stanna upp och reflektera över dess olika aspekter. 

Vad är femininitet och maskulinitet? 

Kön förknippas ofta med uppfattningar om maskulinitet och femininitet. Vad som uppfattas som maskulint eller feminint beror på kulturen.  

Det feminina förknippas ofta med kvinnlighet och det maskulina med manlighet. Det finns också maskulina kvinnor och feminina män. En människa har både maskulina och feminina sidor.  

Hur uppfattar jag mig själv? 

Femininiteten eller maskuliniteten i sig definierar inte någons kön. Dessa egenskaper är emellertid ofta relaterade till hur en person uppfattar sitt eget kön. 

Ge dig själv lov att stanna upp och lyssna på din egen upplevelse. Alla tankar och känslor är tillåtna. Försök att bilda och upprätthålla en nyfiket utforskande och förundrande inställning till dig själv och din upplevelse.

Följande övningar är avsedda att hjälpa dig att reflektera över din identitet.  

Övning: Fyrfältsmatrisen för femininitet och maskulinitet

Mål 

Du utforskar din egen maskulinitet och femininitet. Med hjälp av fyrfältsmatrisen kan du tolka din egen upplevelse när det gäller femininitet och maskulinitet. 

Anvisning 

Fundera på var du passar in i fyrkanten. Du kan också skriva ner dina tankar i rutan nedan.  

Fyrfältsmatris för femininitet och maskulinitet

Skriv ner dina tankar

Loading ...

Övning: Jag är

Mål 

Du förstår vad som är viktigt för dig och vad som gör dig till dig. Du uppfattar också förhållandet mellan dessa saker och ditt kön. 

Anvisning 

Skriv ner ord, adjektiv eller saker som beskriver dig i rutan nedan.  

Beskriv hur du ser dig själv med hjälp av dessa.. 

Du kan till exempel tänka på: 

  • Hurdan är jag? Hur vill jag bli sedd? 
  • Vad gillar jag? Vad gillar jag inte?  
  • Vilka saker är viktiga för mig? 
  • Hurdana önskningar och fantasier känner jag igen? Hurdana bilder uppstår i mina tankar? 
  • Vilka olika roller har jag i mitt liv? Hur känns dessa roller? 
  • Vilka saker tycker jag är relaterade till mitt kön? Varför?

Hurdan är jag?

Loading ...

Kom ihåg

Alla tankar och känslor är tillåtna. Ingen könsupplevelse är mer värdefull än en annan.