Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hjälp med diskriminering och mobbning

I värsta fall kan ett hetero- och könsnormativt tänkande leda till diskriminering. Att bli diskriminerad och mobbad utsätter en för olika psykiska utmaningar.

I studie- eller arbetslivet kan fördomar ta sig uttryck i exempelvis diskriminering på grund av könsuttryck eller sexuell läggning.

Diskriminerings- och mobbningsupplevelser 

Likvärdighet är en grundläggande rättighet som betonar allas lika värde. Den förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

Vad är diskriminering? 

Diskriminering är att försätta en person i en sämre position. Det kan till exempel uppträda så att man inte tar hänsyn till en person i enlighet med hens identitet. Ibland framkommer det som trakasserier i form av skämt.  

Diskriminering är inte nödvändigtvis avsiktligt. Ibland är tröskeln för att ingripa vid diskriminering hög, eftersom man kan vara rädd för att den egna situationen förvärras om man ingriper. Diskrimineringslagen förpliktar ändå till att främja likvärdighet i alla gemenskaper. 

Vad kan jag göra? 

Bli inte ensam med upplevelserna av diskriminering, även om de kan öka känslan av ensamhet. Att berätta om upplevelserna kan lindra ensamhetskänslan. Alla är värda likvärdighet och var och en har rätt att kräva likvärdig behandling. 

Övning: En egen skyddsplan

Mål 

Du gör upp en plan för dig själv som du följer om du stöter på diskriminering eller mobbning. 

Anvisning 

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan. 

  • Hur vet jag att jag har blivit diskriminerad? 
  • Vem kan jag få stöd av om jag blir diskriminerad? 
  • Vem utreder diskrimineringssituationer på min skola, studieort, arbetsplats, fackförbund eller hobbyverksamhet? Sök fram och skriv ner kontaktuppgifterna för den här personen. 
  • Om jag inte vet vem som utreder diskrimineringssituationer, var kan jag be om hjälp? 

Mina planer för en diskrimineringssituation

Loading ...