Skip to main content

Depression

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Att under korta perioder känna sig deprimerad och nedstämd är en del av livet. Ibland kan den nedstämda och sorgsna sinnesstämningen dock bli långvarig och intensiv. Då bör man söka hjälp.

Information om depression

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest för depression

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram för depression

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Du kanske också är intresserad av