Skip to main content

Depression

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Att under korta perioder känna sig deprimerad och nedstämd är en del av livet. Ibland kan den nedstämda och sorgsna sinnesstämningen dock bli långvarig och intensiv. Då bör man söka hjälp.

Information om depression

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest för depression

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. I anslutning till resultaten får du också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram för depression

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Du kanske också är intresserad av dessa teman