Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Stanna upp, observera och acceptera

Bekymrar du dig för en kurs som har gått dåligt eller är du redan i förväg nervös för den kommande presentationen du måste hålla? Har du tusen saker i tankarna men lyckas inte ta itu med någon av dem?

Det går att minska på ruminering och oro med hjälp av att öva på mindfulness-färdigheter.

Med mindfulness-färdigheter avses förmågan att rikta uppmärksamheten på nuet öppet, nyfiket och med acceptans. Istället för att fastna i dina egna tankar och känslor kan du lära dig att observera dem som lite på avstånd.

Det är dessutom nyttigt att öva på att flexibelt kunna rikta sin uppmärksamhet - även utanför det egna jaget.

Målet är inte att ständigt vara medveten om allt, utan att öva på att flexibelt flytta uppmärksamheten mot de saker som är viktiga vid varje given tidpunkt.

Vi är ofta inte närvarande i nuet

Psyket är ofta fyllt med saker från det förflutna eller framtiden. Psykets förmåga att resa genom tiden gör att vi kan lära oss av det vi upplevt, och även förbereda oss för framtiden. Men det har även en nackdel.

Att oroa sig för framtiden samt bekymra sig över det förflutna kan orsaka lidande och leda till stress och ångest i vardagen. Därför behövs det metoder som gör det lättare att lösgöra sig från att tänka för mycket på det förflutna och framtiden.

På vilket sätt hjälper mindfulness-färdigheterna?

1. Mindfulness-färdigheter utgör grunden till att bli medveten om sina egna tankar, känslor, fysiska känningar, samt sitt beteende. De hjälper en att känna igen tecken på stress och utmattning, samt variationer i arousalnivån.

2. Att observera egna tankar och känslor lugnt och tillåtande hjälper en att ta avstånd från dem och se dem tydligare. När man klarar av att se på saker från ett bredare perspektiv är det lättare att inte bli så berörd av besvärliga tankar och känslor. Även om avsikten inte är att eliminera känslan av att må dåligt eller svåra känslor, mår man ofta bättre när dessa färdigheter förstärks.

3. Att flexibelt rikta uppmärksamheten mot nuet hjälper en att fokusera på vad som är nyttigt och är nödvändigt just nu. Även om psyket översvämmas av tankar är det ofta nödvändigt att kunna rikta uppmärksamheten utåt. Detta gör det lättare att koncentrera sig på en diskussion med andra människor eller att göra uppgifter

Hur kan man lära sig mindfulness-färdigheter?

Förmågan till medveten närvaro utvecklas genom regelbundna upplevelser. Det är en bra idé att börja öva mindfulness-färdigheter när du känner dig lugn genom att iaktta det som händer ödmjukt och accepterande. Det finns inget rätt sätt att vara och göra övningarna.

Förmågan att vara medvetet närvarande varierar individuellt. Den kan också påverkas av den nuvarande livssituationen och stressen. Om man går på övervarv studsar tankarna omkring som en pingisboll. Då kan det vara allra svårast att öva mindfulness-färdigheter, även om psyket skulle behöva det mest.

Du kan öva dig i medveten närvaro på följande sätt:

 • vardagliga övningar som du kan göra till exempel när du promenerar, äter, duschar eller borstar tänderna
 • andningsövningar, där du koncentrerar dig på din andning
 • kroppsmedvetenhetsövningar där du observerar dina fysiska känningar till exempel när du rör på dig
 • bli en observatör av dig själv, det vill säga notera att du inte är ett med dina tankar och känslor

Övning: Andningspaus (4:30)

Mål

Du lär dig ett snabbt sätt att bli medveten om dina tankar och känslor och förankra dig själv i nuet.

Anvisning

En andningspaus är en kort övning som du kan göra regelbundet, till exempel under arbetsdagen, när du sitter på bussen, när du vaknar på morgonen eller på kvällen när du lägger dig. Du kan göra övningen sittande eller stående.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.
 • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
 • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå. 

Inspelningen finns också som text i pdf-format nedan.

Audio file

Övning: Gör saker medvetet

Mål

Du lär dig att göra saker medvetet genom att iaktta sinnesupplevelserna.

Anvisning

Välj en aktivitet som du vill göra medvetet under 5–10 minuter. Du kan välja något av exemplen i pdf-filen nedan eller hitta på ett eget. Lägg märke till hur övningen förändrar ditt känslomässiga tillstånd.

Gör åtminstone en medvetenhetsövning varje dag.

Exempel

Var medveten om din nuvarande kroppsställning.
 • Fundera på hur det känns i din kropp just nu.
 • I vilken kroppsdel känner du spänning?
 • Känner du domningar, kyla eller hetta?

Låt känningarna vara och konstatera lugnt att de finns.

Tvätta händerna som om du gjorde det för första gången. Var nyfiken och intresserad.
 • Hur känns vattnet på din hud?
 • Hur känns tvålen? Hur doftar den?
 • Hur ser vattendropparna ut när de faller från dina händer? Träffar ljuset dem?
 • Hur känns handduken i dina händer?
Var medveten när du diskar.
 • Vilka ljud uppstår när kärlen slår emot varandra?
 • Hur känns gaffeln i din hand?
 • Är tallriken tung?
 • Reflekteras ljuset i diskmedelsskummet? Hur ser det ut?
 • Hur känns skummet i dina händer?

Fundera nu ut andra saker som du vill fokusera på medvetet:

Loading ...