Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för förebyggande av studierelaterad utmattning!

Är du orolig för hur du ska orka med dina studier? Har du redan nått gränsen för vad du orkar?

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Programmet riktar sig särskilt till studerande på andra stadiet och uppåt.

Detta egenvårdsprogram är främst avsett för situationer där du känner igen tecken på utmattning hos dig själv, men ändå kan sköta skolan/dina studier. Programmet kan dock även användas i allvarligare situationer som stöd för den övriga behandlingen.

Din egen misstanke om utmattning är skäl nog att påbörja programmet.

Du kan använda programmet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt, på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Detta egenvårdsprogram har genomförts som ett samarbetsprojekt.
Samarbetsorganisationer: Otavia/Opinvoimala.fi ett affärsverk inom S:t Michel stad, och HUS psykiatri.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om studierelaterad utmattning.

Du lär dig att känna igen när du lider av studieutmattning. Du kommer att kunna bedöma vilken nivå av stress du upplever.

Du får lära dig om stress och hur uppmärksamheten förändras. Du kommer också att lära dig om förebyggande och behandling av utmattning.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. De gör det möjligt för dig att identifiera och fundera på lösningar på din situation.

Utmattning är ett komplext problem som kan orsakas av en mängd olika faktorer. Därför behövs olika metoder för att behandla det.

I det här avsnittet kommer du att få grepp om orsakerna till utmattning och sätt att lindra den genom tre tillvägagångssätt:

 • Avslappning och mindfulness
 • Balans i vardagen
 • Självkännedom och självkänsla

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar ditt psyke och välbefinnandet.

Du kan bedöma din arbetsbelastning efter egenvården.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.