Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för förebyggande av studierelaterad utmattning

Är du orolig för hur du ska orka med dina studier? Har du redan nått gränsen för vad du orkar?

I egenvårdsprogrammet för förebyggande av studierelaterad utmattning får du information om utmattning, samt verktyg för att förebygga och behandla utmattning.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta egenvårdsprogram är främst avsett för situationer där du känner igen tecken på utmattning hos dig själv, men ändå kan sköta skolan/dina studier. Programmet kan dock även användas i allvarligare situationer som stöd för den övriga behandlingen.

Din egen misstanke om utmattning är skäl nog att påbörja programmet.

Du kan använda programmet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt, på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta egenvårdsprogram har genomförts som ett samarbetsprojekt.
Samarbetsorganisationer: Otavia/Opinvoimala.fi ett affärsverk inom S:t Michel stad, och HUS psykiatri.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om studierelaterad utmattning.

Du lär dig att känna igen när du lider av studieutmattning. Du kommer att kunna bedöma vilken nivå av stress du upplever.

Du får lära dig om stress och hur uppmärksamheten förändras. Du kommer också att lära dig om förebyggande och behandling av utmattning.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. De gör det möjligt för dig att identifiera och fundera på lösningar på din situation.

Utmattning är ett komplext problem som kan orsakas av en mängd olika faktorer. Därför behövs olika metoder för att behandla det.

I det här avsnittet kommer du att få grepp om orsakerna till utmattning och sätt att lindra den genom tre tillvägagångssätt:

 • Avslappning och mindfulness
 • Balans i vardagen
 • Självkännedom och självkänsla

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar ditt psyke och välbefinnandet.

Du kan bedöma din arbetsbelastning efter egenvården.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig i vardagen och att hantera symtom.

Obs! Om du tycker att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

En minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Övningarna är alltid tillgängliga när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videofilmerna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

I sin helhet eller i delar

Det tar flera timmar att gå igenom programmet. Det är dock inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och passar din situation.

Du kan lära dig olika sätt att stödja ditt välbefinnande

I Psykportens program hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet med små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. När du mår bra går också din vardag smidigt utan större ansträngning.