Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Lär dig att sätta gränser

Självmedkänsla innebär också att skydda sig själv genom att stå på sig.

Självhävdelse handlar om att sätta gränser och att göra saker som är viktiga för en själv utan att såra någon annan. Detta kan vara svårt att stå på sig om man har lärt sig att ignorera sina egna känslor och behov.

Att överträda sina egna gränser kan till exempel innebära att man trots att man är helt utmattad och trött och hellre skulle vilja stanna hemma efter en lång studiedag går på bio med en vän bara för att inte känna sig skyldig.

Övning: Öva på att säga nej

Mål

Du lär dig att identifiera dina egna gränser och säga nej på ett bestämt sätt.

Anvisning

Tänk på en situation där du har haft svårt att säga nej tidigare.

Skriv sedan ner olika svarsalternativ som känns naturliga för dig, på en skala från nej-svar till ja-svar.

Öva på att säga dessa högt för dig själv på ett övertygande och naturligt sätt.

  1. Nej _________
  2. Förklaring______
  3. Empati + förklaring________
  4. Bestäm ny tid__________
Loading ...