Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Var och en av oss söker åtminstone ibland vår egen plats. Det här sker särskilt bland ungdomar, men också bland vuxna. De flesta lider av en negativ självbild eller dålig självkänsla åtminstone i vissa skeden av livet.

Bakgrunden till den negativa självbilden är ens egna tankar och föreställningarna om en själv. Tankarna i sig är inte farliga. Det uppstår problem bara om du tror på de problematiska tankarna för mycket och börjar agera enligt dem.

Detta program hjälper dig att identifiera hurdan människa du vill vara och hurdana saker du vill fokusera på i ditt liv. Du övar dig också på att ta avstånd från dina tankar. Då stjäl de inte för mycket uppmärksamhet från de saker som du vill fokusera på. Samtidigt lär du dig att minska tankarnas inverkan på dina val.

Du lär dig också att planera dina handlingar utifrån dina värderingar och mål.

Kom ihåg

Särskilt unga människor är ofta alltför självkritiska. De är ofta mycket strängare och mer krävande mot sig själva än mot andra.