Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Problemlösning

Emellanåt dyker det upp hinder på vägen. Tidigare lärde du dig att identifiera dina egna styrkor och utmaningar. Samtidigt funderade du på vilka saker du kan påverka och vilka du inte kan påverka.

Efter det här får du öva på systematisk problemlösning, vilket är ett bra hjälpmedel när du står inför ett problem som du själv kan påverka.  

Övning: Problemlösning

Mål

Du lär dig att lösa problem på ett systematiskt sätt.

Anvisning

Välj ett relativt litet problem. Följ sedan anvisningarna nedan och skriv ner ditt svar.

Du kan använda denna metod för både små och stora problem.

1. Bestäm problemet

Vad handlar det om?

Loading ...

2. Gör en lista på möjliga lösningar till problemet

Gör en lista på alla lösningsalternativ som du kommer på.
Tänk inte ännu på om de är bra eller användbara.

Loading ...

3. Välj den bästa lösningen

Gallra i listan ovan och lämna kvar de idéer som är användbara.
Välj den bästa av dessa.

Loading ...

4. Planera genomförandet

Planera hur, när och var du genomför lösningen.

Loading ...

5. Utvärdera genomförandet

Gå tillbaka efter genomförandet och gör en bedömning om hur lösningen lyckades.

Loading ...