Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Styrkor och utmaningar

Nu får du reflektera över dina egna styrkor och utmaningar. Det hjälper dig att sätta upp sådana mål som passar dig.

Ett sätt att se på styrkor är att fundera på vad du gillar med dig själv, vad du är bra på, vilken typ av saker du vet eller vilka färdigheter du har. Styrkorna kan vara en egen särskild medfödd förmåga eller inlärda kunskaper och färdigheter.

På motsvarande sätt kan utmaningarna vara saker som känns svåra för dig. Det kan också finnas yttre hinder som skapar utmaningar i ditt liv.

Styrkorna och utmaningarna är relativa

De egna styrkorna och utmaningarna är alltid relativa De kan inte behandlas som likadana fakta som upplevs med sinnena som exempelvis iakttagelsen om att solen går upp och ner. Du kan bara fundera på dem ur din egen synvinkel.

Fastna inte i övertygelserna om dig själv

Kom ihåg att reflektionen om dina egna styrkor och utmaningar också är en slags berättelse som aldrig helt kan innefatta allt som du i grunden och botten är. Därför lönar det sig inte att fästa sig för mycket vid den här berättelsen, utan att vara villig att ständigt lära sig nya saker om sig själv.

Det är bra att våga ändra uppfattning om sina egna styrkor och utmaningar. Många kan till exempel tro att de under hela sitt liv har varit dåliga på matematik, även om orsaken till utmaningarna är bristen på lämpliga undervisnings- och studiemetoder.

Övning: Egna styrkor och utmaningar

Mål

Du uppfattar hurdana styrkor och utmaningar som finns i ditt liv. Du lär dig att urskilja vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.

Anvisning

Läs igenom och fundera på frågorna nedan och skriv ner dina svar.

OBS! Försök att låta bli att jämföra dig med andra. Bli inte heller avskräckt om du inte genast kan svara på alla frågor. Många saker löser sig så småningom genom att testa och öva.

Hurdana saker kan du eller vet du?

Och vad tycker du att du är bra på?
Du kan också fundera på vad du önskar att du kunde göra eller vad du vill veta mer om.

Loading ...

Vad gillar du med dig själv?

Vad tror du att andra tycker om hos dig?

Loading ...

Vilka är utmaningarna och hindren i ditt liv?

Loading ...

Hurdana saker måste du acceptera?

Loading ...

Hurdana saker kan du påverka?  

Loading ...