Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Studera din tidsanvändning

Nu när du har funderat på dina värderingar är det värt att stanna upp och se om din egen tidsanvändning är i linje med dem.

Det är vanligt att de saker som är viktiga för en själv inte alltid återspeglas i ens tidsanvändning. Det kan finnas många orsaker till detta. Först och främst, om man inte har klart för sig vilka saker som är viktiga för en, är det svårt att agera enligt dem. Det kan vara viktigt för dig att slutföra en examen, men att studera kan verka arbetsamt och tråkigt.

Ibland är det också svårt att genomföra viktiga saker, eftersom de väcker otrevliga känslor och tankar. För många är exempelvis socialt umgänge samtidigt både viktigt och spännande – till och med skrämmande. 

Det finns många saker som tävlar om din tid

Ibland är det också genuint svårt att hitta tid för allt det som är viktigt för en. Exempelvis skolarbetet och att umgås med kompisarna kan av olika skäl vara lika viktiga och tävla om samma tid. Om du å andra sidan har många trevliga aktiviteter i vardagen, finns det kanske inte tillräckligt med tid för avkoppling och vila.

Övning: Tidsanvändning

Mål

Du förstår din egen tidsanvändning bättre och hittar en balans i den. 

Anvisning

Du kan göra den här uppgiften antingen genom att rita i ditt häfte eller genom att skriva ner svaren i rutorna nedan.

Cirkeln av tidsanvändning

Rita en bild av din egen tidsanvändning enligt bilden ovan. Fundera på hur din tid fördelas mellan olika saker en vanlig dag. Du kan också skriva ner ditt svar.

Fundera över saker såsom

  • sömn och vila
  • skola och läxor
  • användning av sociala medier
  • vänner
  • familj
  • koppla av
  • saker att göra i hemmet
  • hobbyer
Loading ...

Fundera på om du är nöjd med din tidsanvändning.

Vad skulle vara rätt balans för dig mellan bland annat tillräcklig vila, meningsfulla aktiviteter, mänskliga relationer, studier och vardagssysslor?

Loading ...