Skip to main content

Egenvårdsprogram

Omvärldens inverkan

Vid olika tidpunkter och i olika kulturer värderas olika saker. Till exempel uppfostran, upplevelser tillsammans med kompisar och sociala medier berättar vilka typer av saker och aktiviteter som anses vara önskvärda och vilka som inte är det.

Identiteten byggs i samverkan med världen omkring oss. Att ständigt vara medvetenhet om andras ideal kan emellertid göra det svårt för oss att hitta en egen riktning.

Du kan till exempel

  • sträva efter att överdrivet uppfylla någon annans önskningar och ideal och försumma dina egna. Du kan exempelvis utöva en viss sport för att dina föräldrar kräver att du gör det eller ta intryck från sociala medier utan att fundera på om du verkligen är intresserad av ett sådant liv.
  • känna dig förvirrad och otillräcklig eftersom det finns så många olika alternativ och alla andra tycks göra något bra.
  • ständigt jämföra dig själv med andra, till exempel när det gäller utseende, ägodelar eller vänskap.

Krav på utseendet

I videoklippet (0:43) förklarar en ung person hur det hjälper henne att prata med vänner för att hantera pressen på sitt utseende.

Titta på videon och fundera på följande:

  • Hur tänker du kring utseende och utseendekrav?
  • Vad skulle kunna hjälpa dig att inte känna lika stor press på utseendet?

Sociala medier

Sociala medier kan i synnerhet lätt förvränga våra uppfattningar om andra och oss själva. Vi får ständigt tips om vad andra anser vara tecken på ett bra liv. Men vi kommer inte alltid att tänka på att dessa ideal i verkligheten kanske bara representerar en liten grupp människors föränderliga åsikter.

Kom ihåg

Ibland är det bra att stanna upp och fundera på varför man agerar och tänker på ett visst sätt. Är dina åsikter och mål dina egna, eller har du antagit dem från andra utan att ifrågasätta dem.