Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Identifiera de begränsande berättelserna

Identiteten kan ses som en slags sammanfattning av tankarna om dig själv. Den är en slags berättelse som vi berättar om oss själva – både för oss själva och för andra.

Ibland kan den här berättelsen börja begränsa livet. Berättelsen kan vara oskäligt kritisk, fördömande eller nedslående. Den kan innehålla onödigt ensidiga åsikter om dig själv och dina egna möjligheter.

I nästa övning får du utforska din egen berättelse och kan betrakta den med lite avstånd.

Övning: Hurdan är din egen berättelse?

Mål

Du lär dig att skilja på beskrivningar av fakta och dina egna uppfattningar, det vill säga bedömningar av sakerna.

Anvisning

Att granska din egen berättelse med lite distans kan hjälpa dig att ta lite lättare på sådana uppfattningar som begränsar livet, när du tar dem som fakta.

Läs frågorna nedan och fundera på svaren medan du skriver.

1. Börja med att skriva en liten berättelse om dig själv

Beskriv hurdan du har varit tidigare, hurdan du är nu och hurdan du skulle vilja vara. Skriv särskilt ner de saker som stör dig i ditt liv eller hos dig själv.

Kom ihåg att du bara skriver en berättelse för dig själv. Försök alltså vara så öppen som möjligt och skriv ner det du verkligen tänker.

Loading ...

2. Sök sedan i din berättelse

a) beskrivningarna

Beskrivningar är konstateranden som inte påverkas av åsikter eller utvärderarens syn. Exempelvis följande meningar är beskrivningar:

 • ”Jag är 155 cm lång”
 • ”Jag bor i ett trähus”
 • ”Jag har lockigt hår”

En persons längd, byggmaterialet i ett hus och hårets lockighet är egenskaper som är desamma oavsett utvärderaren, samt om någon utvärderar saken.

Loading ...

b) utvärderingarna

Följande meningar är i sin tur utvärderingar:

 • ”Jag är för kort”
 • ”Jag bor i ett fult hus”
 • ”Jag är sämre än andra"
 • "Jag duger inte åt andra"
 • "Jag är misslyckad"
 • "Jag är inte tillräckligt bra i skolan"

Dessa konstateranden är helt beroende av vem som gör utvärderingen. De är alltid begränsade och ensidiga tolkningar.

Loading ...

3. Fundera till sist på dina utvärderingar

 • Kunde någon annan göra annorlunda utvärderingar av ditt liv? 
 • Kan du själv?
 • Måste dessa utvärderingar betraktas som den absoluta sanningen? 
 • Måste dessa utvärderingar begränsa ditt liv och fånga din uppmärksamhet? Måste du bli av med dem?
 • Eller kan du lugnt bära dem med dig medan du fokuserar på att skapa dig ett liv som är meningsfullt för dig?