Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört det här egenvårdsprogrammet. Fint!

I följande video (0:56) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du nyttig information, nya idéer och verktyg. Det lönar sig att fortsätta göra de övningar som passar dig.

Var snäll mot dig själv. Det är inte lätt att uppfatta din egen riktning och göra övningarna. Snart står vi alla inför nya utmanande situationer, då det är bra att återvända till de inlärda metoderna och vid behov be om hjälp. 

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten, de kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om din livssituation orsakar en så stor belastning att dina resurser inte räcker till för att hantera den, ska du inte tveka att söka hjälp!

Vad ska jag göra om det här programmet inte hjälpte mig?

Professionell hjälp

Belastningen från en utmanande livssituation kan leda till psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Kontakta hälsovårdaren, kuratorn eller studerandehälsovården.

De avgiftsfria nätterapierna är också snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många allmänna problem med psykisk hälsa.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp från egenvårdsprogrammet för problem med självkänslan och identiteten?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.