Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Vad är viktigt för dig?

Låt oss sedan mer ingående fundera på de egna värderingarna.

Värderingarna berättar om vad som är viktigt för dig i stora drag. De är inget konkret. De kan inte mätas och inte heller uppnås. Värderingarna är så att säga riktlinjer och att följa dem är en livslång process.

Ett meningsfullt liv är inte detsamma som ett lätt liv

Många kan försöka maximera de positiva känslorna, även om detta inte alltid är möjligt i livet. Ett meningsfullt liv betyder inte ett liv utan besvärliga känslor och svårigheter. Ett meningsfullt liv är ett liv där du kan göra saker som är betydelsefulla för dig.

När du funderat lite på dina egna värderingar är det lättare för dig att leva ett liv som liknar dig. Då styrs ditt agerande inte av andras förväntningar eller flyktiga tankar och känslor. 

Det är också lättare att göra svåra och krävande saker om de leder mot ett liv i enlighet med värderingarna.

Identifiera vad som är viktigt för dig

I videoklippet (0:49) förklarar en ung person vilka saker som ger honom glädje. Titta på videon och inspireras i nästa övning att skriva upp de saker som du tycker om och som gör ditt liv bra.

Genom att identifiera och göra de saker du tycker om kan du bli mer avslappnad, känna mer glädje och få bättre självförtroende.

Övning: Saker som är viktiga för mig

Mål

Du förstår vad som är viktigt just för dig.

Anvisning

Rita en cirkel på ett papper och skriv ”ett bra liv” i mitten av den. Rita sedan bollar som går ut cirkeln. Skriv saker som du anser är viktiga i bollarna. De kan till exempel vara familjen, vännerna och musik.

Du kan också skriva ditt svar i fältet nedan. Kom ihåg att det inte finns några felaktiga svar – det viktigaste är att identifiera saker som är viktiga för dig.

Exempel

Idékartan över det goda livet

Vad är viktigt just för dig?

Loading ...

Övning: Värderingarna inom olika livsområden

Mål

Du får en bild av hurdana värderingar som påverkar de olika delarna av ditt liv.

Anvisning

Om du vill kan du jobba vidare på den tidigare övningen och fundera mer detaljerat på dina värderingar inom olika livsområden. Du kan också hitta på delområden själv.

Läs frågorna nedan och fundera på svaren dem medan du skriver.

Vad är viktigt för dig inom olika livsområden?

Fritid

Hur vill du tillbringa din fritid?
Vilken typ av aktiviteter gillar du?
Hur slappnar du av?

Loading ...

Relationer

Hurdana vänskapsförhållanden saknar du?
Hurdan vän vill du vara?

Loading ...

Familj

Hur vill du bemöta dina föräldrar och syskon?
Vad önskar du dig av er tid tillsammans?

Loading ...

Inlärning

Vad vill du veta mer om?
Vad skulle du vilja lära dig?

Loading ...

Hälsa

Hur vill du ta hand om din hälsa?
Hur vill du ta hand om din återhämtning?

Loading ...