Skip to main content

Åldrande och psykiskt välbefinnande

De år man levt samlar ofta självkännedom och livsförståelse samt olika mentala färdigheter, såsom att reglera känslorna och kunna klara av förändringar.

I pensionsåldern är du redan en riktig levnadsveteran. Lång livserfarenhet berikar perspektivet och ger en känsla för proportioner. Kan du kanske förhålla dig lugnare till saker än när du var yngre? Känner du dig själv bättre och förstår kanske också andra människor bättre?  

De år man levt samlar ofta självkännedom och livsförståelse samt olika mentala färdigheter, såsom att reglera känslorna och kunna klara av förändringar. Utmaningar som man möter under livet ger ofta insikter och lärdomar och ökar därmed lyckan, även om det kanske inte är något du vanligtvis tänker på.  

Att påverka, göra och umgås  

Delta i olika gemenskaper, såsom i släktens, grannskapets, vänners och hobbygruppers tillställningar. Pensionärens vardag får rytm, schema och meningsfullhet genom tillställningar. Upplevelser av nytta, viktighet och tillhörighet stöder psyket på många sätt.  

Kriterierna för meningsfull vänskap kan förändras med åldern, och mer oavhängigt deltagande kan också ge upplevelser av delaktighet. Varför inte prova en intressant gruppaktivitet? Tillsammans med andra känns inte bekymren så stora.  

Tycker du att det är svårt att komma igång? Många tycker att det är svårt eller konstlat att ta kontakt med främmande människor. Redan en bekant i gruppen sänker tröskeln avsevärt.  

Att lyssna och möta  

Lyssna och möt dig själv också. Vem är du? Vilka saker ger dig glädje? Vilka saker är viktiga för dig?  

Att kunna prata med någon är ofta en tillräcklig vård för nedstämdhet eller till och med sorg. Förutom medkänsla kan man också lyfta fram hopp om något bättre.  

Vårda dina relationer. Kontakt med andra känns viktigare ju äldre man blir. Förutom familjen kan andra i samma situation samt mer sporadiska bekanta och även hjälpande yrkespersoner höra till det nätverk av kontakter som en äldre person har glädje av.  

Sociala relationer och nätverket blir glesare med åldern. Ingen kan ersätta dem som redan har lämnat dig, men det lönar sig att vara öppen för nya möten.  

Beröring  

Även om beröring har undvikits i vår kultur känner många pensionärer att till exempel en kram är viktigare än tidigare. Uttryck av fysisk närhet, medkänsla och omsorg bygger kontakter till andra människor.  

Beröring ökar produktionen av välbefinnandehormonet oxytocin. Brist på beröring kan öka depression och ångest när man åldras. En accepterande och mild beröring är ett viktigt verktyg för kommunikation mellan människor.  

Alla längtar inte efter beröring, utan förhåller sig likgiltiga till det eller undviker det. Var och en har rätt att sätta sina egna gränser.  

Att göra gott och hjälpa andra  

I pensionsåldern har du mycket att ge till andra. Det gäller både tid och livserfarenheter och även insikter. Att hjälpa andra ger mycket glädje. Samtidigt lämnar du också ett andligt arv till dina närstående.  

Var trots det medveten om dina egna gränser. Till exempel kan vård av barnbarn ibland ta för mycket krafter.  

Att göra gott i form av volontärarbete kan genomföras på många sätt. För vissa passar det med år av engagemang och andra är återigen intresserade av att satsa på enskilda evenemang. Det viktiga är att hitta ett sätt och en stil att hjälpa andra som är meningsfull för dig.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av