Skip to main content

Information om psykisk hälsa under graviditeten och spädbarnstiden

Graviditeten och spädbarnstiden är förknippad med känslo- och humörsvängningar. De är förknippade med både förändringar som uppstår i kroppen och livsförändringar.

Humöret under graviditeten 

Oavsett omständigheterna under graviditeten kan osäkerheten beträffande framtiden orsaka förvirring och motstridiga känslor. 

Den oundvikliga osäkerheten beträffande graviditeten och förlossningen kan kännas betungande eller till och med skrämmande. För en del kan osäkerheten karakterisera hela graviditetstiden. 

Båda föräldrarna kan uppleva humörsvängningar och motstridiga känslor.  

Humöret efter att barnet är fött 

Efter förlossningen börjar en ny tid med babyn, med sina glädjeämnen och sorger. 

Under spädbarnstiden upplever de flesta föräldrar plötsliga svängningar i sina känslor, utmattning och gråtmildhet. Man kan också känna sig stressad och osäker. 

Om du känner dig ångestfylld och nedstämd kan det vara fråga om förlossningsdepression. Det lönar sig att diskutera saken på rådgivningsbyrån. 

Vad orsakar nedstämdhet eller humörsvängningar? 

Graviditeten och spädbarnstiden orsakar stora förändringar i livet. När man är gravid och efter att man fött barn sker det många fysiska och hormonella förändringar i kroppen. Detta kan framkalla många slags kraftiga känslor och orsaka humörsvängningar.  

Under graviditeten bygger de blivande föräldrarna en ny sorts relation till sig själva, sin partner, sina närstående och till sina mål. Det är ett tufft psykiskt arbete som förbereder psyket inför det kommande föräldraskapet. Besvärliga känslor hör till. 

Hur kan man stödja den psykiska hälsan under graviditeten och spädbarnstiden?  

Det är viktigt att ta hänsyn till dina egna fysiska och psykiska behov. Ju bättre dina behov tillgodoses, desto bättre resurser och möjligheter har du att tillgodose ditt barns behov. 

Att acceptera känslorna och söka stöd 

Det är viktigt att förhålla sig accepterande gentemot olika tankar och känslor. Det är också viktigt att hålla kontakt med andra. Att förlita sig på andra är en viktig färdighet i föräldraskapet. Du behöver inte klara det ensam.   

Fokusera på det väsentliga 

Om du upplever att det är tungt är det bäst att fokusera på det som du kan påverka. Dessutom är det bra att satsa på sådant som stärker den egna känslan av trygghet och resurser. 

Att söka hjälp 

Det är bra föräldraskap att lyssna på hur man själv mår och att söka hjälp för utmanande känslor och situationer. Ju tidigare du får hjälp, desto bättre hjälper det vanligtvis.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa? 

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av