Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för välmående under graviditeten och spädbarnstiden!

Vill du bättre förstå de känslor och tankar som graviditeten och spädbarnstiden väcker hos dig? Är det svårt att njuta av denna speciella tid? Är du nervös inför den kommande förlossningen, eller har du redan fött och upplever osäkerhet om ditt mående? Känner du dig utmattad och ensam?

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna ovan kan det här programmet vara till nytta för dig och din eventuella partner. Den bästa tiden att bekanta sig med programmet är när oron eller ångesten inte är för stark.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Programmet är lämpligt för personer som väntar barn eller har fött barn. Programmet handlar om psykiskt välbefinnande under graviditeten och tiden efter födseln. Du får bekanta dig med vanliga bekymmer och lär dig olika sätt att stödja ditt välbefinnande och välmående.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för välmående under graviditeten och spädbarnstiden

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

 

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om psykiskt välbefinnande under graviditeten och spädbarnstiden och de saker som påverkar det.

I den här delen behandlas

 • att bli förälder
 • förberedelser inför förlossningen
 • förlossningsångest och "baby blues"
 • din egen bakgrunds inverkan på föräldraskapet
 • reflektioner över sig själv i en ny livssituation
 • emotionella färdigheter

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar för att förbättra ditt välbefinnande.

Övningarna är kärnan i programmet. De ger dig möjlighet att identifiera och fundera över lösningar på din situation. 

Genom övningarna lär du dig att identifiera dina känslor och påverka dina tankar och handlingar. Du kan också stärka din relation till ditt barn i magen eller till ditt nyfödda barn. Du får också öva på avslappning.

Du kan välja de övningar som bäst passar din situation.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen får du mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar sinnet och välbefinnandet.

Du kommer att lära dig mer om hur hanteringen av vardagen och ett balanserat liv påverkar ditt sinne och välbefinnande.

Du hittar också länkar till användbara tjänster och annat innehåll från Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Minneslista för att komma igång

Du kan vara anonym

Du kan delta i programmet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte uppge dina personuppgifter någonstans.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Var som helst, när som helst

Övningarna är alltid tillgängliga när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videofilmerna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

I sin helhet eller i delar

Det tar flera timmar att gå igenom programmet. Det är dock inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och passar din situation.

Du kan lära dig sätt att stödja ditt välbefinnande

I Psykportens program hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet med små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska måendet När du mår bra går också din vardag smidigt utan större ansträngning.