Skip to main content

Information till föräldrar med psykiska problem

Det är ofta svårt att förstå psykiska problem. Du och din familj är kanske förvirrade och omedvetna om vad allt som sjukdomen påverkar. Svårigheterna framträder särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen. Men många upplever att sjukdomen sist och slutligen stärker och förenar familjen. 

Hur påverkar sjukdomen familjens vardag? 

Sjukdomen kan till exempel synas i din familj så här: 

  • Det dagliga arbetet och föräldraskapet fungerar kanske inte på samma sätt som tidigare. Du kanske är rädd för hur du ska orka vara förälder till ditt barn. Kanske du är orolig för såväl ditt eget välbefinnande som din familjs ork. 
  • Sjukdomen kan förändra atmosfären hemma, familjens gemensamma aktiviteter och de mänskliga relationerna. Ni gör nödvändigtvis inte längre saker tillsammans eller träffar människor utanför familjen lika mycket som tidigare. 
  • Sjukdomen kan föra med sig ekonomiska bekymmer som påverkar vardagen. 
  • Du kan känna skam och skuld över din sjukdom. Du kan till och med bli kritiserad. 

Svårigheterna framträder särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen. Men många upplever att sjukdomen sist och slutligen stärker och förenar familjen. Familjen blir ett team vars medlemmar är oerhört viktiga för varandra. 

Det lönar sig att dela vardagliga problem med de andra familjemedlemmarna. På det sättet kan ni också hitta lösningar på dem.  

Kom också ihåg att det förutom problem finns många saker som fungerar bra. De tycks bara bli undangömda bakom bekymren. Fundera på vad som är bra i din familj just nu. 

Hur uppfattar barnen en förälders problem? 

Barnet älskar sin förälder. Det är tungt för hen att se att människan hen älskar mår dåligt. Medkänsla, önskan att hjälpa föräldern och oro för föräldern är starka i barnets tankar. Trots problemen är föräldern älskad av och viktig för barnet.

Samspel i familjen

Sjukdomen kan påverka interaktionen med barnen. Du kan vara trött och otålig. Du orkar kanske inte alltid ta hänsyn till ditt barn, utan drar dig hellre undan.  

Vissa sjukdomar kan också vara förknippade med ett beteende som barnet tycker är konstigt. Det kan till exempel vara tvångsmässiga handlingar, konstigt prat, rädslor eller vanföreställningar. Om ett barn inte vet vad det handlar om kan hen tycka att förändringarna är ångestskapande och skrämmande.

Berätta för barnet

Det är viktigt att du berättar för ditt barn om din sjukdom. Använd ord som barnet förstår. Betona att insjuknandet eller de förändringar det medför inte är barnets fel. Försäkra även att barnet inte behöver oroa sig för sjukdomen 

Trösta ditt barn om hen är rädd eller orolig. Berätta för hen att du får behandling, tar medicin och vill bli frisk.  

Vad skulle kunna hjälpa oss att gå vidare? 

Din partner och dina barn orkar bättre när de vet vad din sjukdom handlar om. Det är också viktigt att de får vara med och fundera på hur ni skulle kunna lösa problem tillsammans. 

Diskutera öppet och konstruktivt med din partner. Om du inte har en partner kan du till exempel prata med din vän eller skriva ner saker till dig själv. 

  • Fundera på hur symtomen syns i vardagen.
  • Hur går ert samarbete?
  • Hur har barnen reagerat?

Diskutera sedan med barnen.

  • Gör upp en handlingsplan tillsammans för de situationer där barnen är med. 

När det är svårt hemma kan barnets vänner och hobbyer hamna i skymundan.

  • Se dock till att barnet också deltar i aktiviteter utanför hemmet. Småbarnspedagogiken och skolan kan också stödja barnet i en svår livssituation. 

Även om de flesta barn klarar sig bra kan vissa få problem som kräver stöd och vård.

  • Om du är osäker, prata med din vårdgivare. Det gör det lättare för dig och vid behov får barnet behandling i tid. 

Ni kan också kolla in egenvårdsprogrammet för samspel mellan barn och föräldrar. Det kan vara till hjälp för alla som vill förbättra det känslomässiga atmosfären i familjen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av