Skip to main content

Social fobi

Nervositet och rädsla är naturliga känslor i sociala situationer. Du behöver inte skämmas över dem. Social fobi är en av de vanligaste ångeststörningarna. Det är värt att söka hjälp om den sociala spänningen är orimligt stark i förhållande till situationen och den börjar hindra vardagen, till exempel människorelationer, studier eller arbete.

Nervositet och rädsla är naturliga känslor i sociala situationer. Du behöver inte skämmas över dem. Social fobi är en av de vanligaste ångeststörningarna. 

Det är värt att söka hjälp om den sociala spänningen är orimligt stark i förhållande till situationen och den börjar hindra vardagen, till exempel människorelationer, studier eller arbete. 

När kan social fobi uppstå? 

Social fobi kan uppstå till exempel  

 • under ett offentligt framträdande 
 • på en offentlig toalett 
 • vid gemensamma måltider  
 • i telefonsamtal med någon du inte känner 
 • när du kritiseras av andra 

Vanligtvis förekommer inte spänning i sällskap med de närmaste vännerna och släktingarna och inte heller med helt främmande människor.  

I regel är sådana situationer mest spännande där bekanta människor, som ändå inte står dig särskilt nära, är närvarande. 

Vilka är symtomen för social fobi? 

Människan tror, medvetet eller omedvetet, att hens beteende på något sätt är skamligt i andra människors ögon.  

Personen kan också vara rädd för att symtom på ångest, till exempel darrning, svettning eller rodnad, kan ses utanpå.  

Ångest kan till och med förvandlas till panikkänslor. 

Symtomen kan vara begränsade till vissa situationer. En person kan också vara rädd för alla sociala situationer. 

Hur uppstår social fobi? 

Social fobi utvecklas vanligtvis i tonåren, i åldern 11–16 år, men den kan också börja vid en senare ålder.  

Det kan finnas många olika faktorer bakom rädsla. 

Försiktighet och social rädsla är delvis ärftliga egenskaper.  

Om ett barn växer upp i en miljö där man aktar sig för sociala situationer kan barnet också börja uppleva sådana situationer som hotfulla. En uppväxtmiljö som är sträng och förlöjligande kan också vara orsak till utvecklingen av social fobi.  

Många kommer ihåg situationer från barndomen där de har utsatts för negativ kritik från andra. I sådana situationer har man upplevt att man blivit mobbad, generad eller skamsen. Sådana upplevelser kan över tid ge upphov till föreställningar som framträder i liknande situationer. 

Att vara offer för mobbning är starkt kopplat till utvecklingen av social fobi. 

Var kan man söka hjälp? 

Du kan prata om social fobi med någon du litar på. Rädslan kan lindras när du övar på att bemöta den med en annan person. Att prata om rädslan kan få dig att må bättre. 

Barn och ungdomar upplever också rädsla för sociala situationer, vilket kan påverka skolgången. De vuxna i skolan och föräldrarna bör tillsammans med barnet eller den unga fundera över hur man kan underlätta ångestfyllda situationer. 

Psykportens egenvårdsprogram och nätterapi för social fobi kan hjälpa till att hantera ångestfyllda situationer. 

Om egenvård och nätterapi inte räcker till kan man också söka hjälp genom 

 • hälsocentralen 
 • företagshälsovården 
 • skolhälsovården  
 • studerandehälsan 

Hur behandlas social fobi? 

Social fobi behandlas vanligtvis med psykoterapi. Medicinering kan också hjälpa. 

Det centrala i psykoterapin är att gradvis lära sig att möta olika situationer som man spänner sig för genom övningar. I behandlingen ingår också att identifiera de tankar som relaterar till ens egna rädslor och att modifiera dem. En stor del av behandlingen sker i ens egen vardag snarare än under terapisessionerna.  

Psykosociala behandlingar, såsom psykoterapi, är det primära vårdalternativet. Ibland behövs läkemedelsbehandling. Då används antidepressiva läkemedel. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomenkäter

Med hjälp av symtomenkäten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapi

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Du kanske också är intresserad av