Skip to main content

Psykoterapi i grupp

Tags: Terapi

Psykoterapi i grupp är en effektiv form av psykoterapi. Psykoterapi i grupp är ett bra alternativ för dem som planerar att söka sig till psykoterapi.

Gruppbehandlingar och -terapier

Det finns olika typer av gruppbehandlingar och gruppterapier: egenvård- och kamratstödsgrupper som träffas utan handledare, grupper som fokuserar på vägledning och psykoterapi i grupp. I denna text får du veta mer om psykoanalytisk psykoterapi i grupp.

Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa? 

Symtomtester

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. I anslutning till resultaten får du också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av