Skip to main content

Hur reagerar kroppen på en kris?

Känslorna känns ofta på olika sätt i kroppen. Ibland är en krissituation väldigt stressande och sätter igång en så kallad kamp eller flykt-reaktion i kroppen.

Kroppens reaktioner på stress varierar individuellt. Fysiska reaktioner kan dyka upp direkt under en stressig situation, men de kan även fortgå under en längre tid efter att situationen är över.

Hur reagerar kroppen? 

Exempel på fysiska reaktioner

 • yrsel
 • en känsla av ett tryck över bröstet eller en klump i halsen
 • hjärtklappning
 • olika typer av smärta i kroppen
 • magbesvär
 • hudproblem
 • musklerna blir spända eller låser sig
 • svettningar
 • kraftig trötthet.

Kamp eller flykt-reaktionen

Under en kris kan en reaktion sättas i gång i kroppen vars funktion är att förbereda individen för att kämpa eller fly i en farlig situation. Reaktionen kan uppstå trots att det inte finns något direkt hot.

Vid en kamp eller flykt-reaktion aktiveras det sympatiska nervsystemet, vilket innebär att

 • pulsen och andningsfrekvensen ökar
 • det strömmar ut mera blod i musklerna
 • stresshormoner frigörs ut i kroppen.

En panikattack

En kraftig reaktion kan ibland leda till en panikattack. Då upplever man intensiv ångest under kort period. Det är inte farligt, även om det kan kännas obehagligt.

Att bli lamslagen (paralysering)

I en stressig situation kan man även ibland uppleva att man blir lamslagen, dvs. känner sig fysiskt paralyserad. Då kan det till exempel kännas som att man i den stunden inte klarar av att göra någonting.

Kroppen kan minnas hur det kändes

En svår händelse kan även på ett sätt “sparas” i kroppen. Kroppen kan reagera i situationer som påminner om den svåra händelsen, trots att det i stunden inte förekommer något hotfullt.

Långvariga kroppsliga symtom

Ibland kan kroppens reaktioner, såsom olika magsmärtor eller muskelspänningar, pågå under lång tid. Kroppen kan uppvisa olika reaktioner trots att det har gått en tid sedan själva krissituationen.

Kom ihåg

En krissituation kan framkalla stress i kroppen. Stressen kan kännas i kroppen till exempel som en klump i halsen eller som muskelspänningar. Genom att andas djupare och långsammare kan man lindra kroppens stressreaktioner.

Hur får jag min kropp att varva ner?

I en stressig situation blir kroppen ofta sensibiliserad. Att få kroppen att lugna sig kan få dig att må bättre och lugnar dig även psykiskt. Följande andningsövningar kan dämpa lindriga eller måttliga kroppsliga stressreaktioner.

Pysandning

Pysandning leder till att det skapas ett motstånd vid utandningen samt att utandningen då blir längre, vilket skapar ett ökat lugn i kroppen. Pysandning får även andningsmusklerna att slappna av.

 • Andas in lätt. Tanken är att lungorna inte ska fyllas eller tömmas helt och hållet under övningens lopp.
 • Forma en smal öppning med dina läppar, som om du blåste i en vissla eller spelar på en flöjt.
 • Andas ut genom att pysa ut luften genom munnen med halvslutna läppar. På detta sätt blir utandningen automatiskt längre. Det kan kännas lockande att bara blåsa ut all luft eftersom läpparna är formade på det sättet. Men gör inte det, utan låt luften pysa ut utan att du blåser.
 • Andas in via näsan. Fyll lungorna till hälften, och andas ut genom halvslutna läppar. Låt utandningen ta 2–3 gånger längre än inandningen.

Se videon nedan om pysandning. Videon har producerats av Helsingfors stads Digimieli-projekt.

Cirkelandning

Cirkelandning hjälper dig att lugna ner andningsrytmen. Genom att andas djupare och lugnare så lindras också ofta ångestkänslan och kroppen lugnar ner sig.

 • Andas lugnt in och ut. Känn eller föreställ dig hur du andas in uppåt längs ryggraden. 
 • Känn eller föreställ dig hur du andas ut nedåt längs framsidan av ryggraden. Andas ut långsamt och lugnt.
 • Följ med denna lugna, cirkulära rörelse under ett par andetag.

Se videon nedan om cirkelandning. Videon har producerats av Helsingfors stads Digimieli-projekt och för tillfället är det möjligt att lyssna på övningen endast på finska.

När och var kan man få hjälp?

Tveka inte att söka hjälp ifall du upplever att du inte själv klarar av att hantera påfrestningarna i din livssituation!

Professionell hjälp

En utmanande livssituation och olika påfrestningar kan öka risken för psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp.

Du kan söka hjälp till exempel vid

 • en hälsostation
 • skol- eller studerandehälsovården
 • företagshälsovården
 • en ungdomsstation.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av