Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä ahdistus johtuu?

Murehtiminen alkaa yleensä jostain konkreettisesta huolesta. Joku saattaa pelätä, että jotain pahaa voi tapahtua. Joku toinen taas on huolissaan, ettei selviä suuresta työmäärästään, ja kolmas pelkää läheisensä joutuvan onnettomuuteen.

Synty on monen tekijän summa

Ahdistusta ei aiheuta mikään yksittäinen tekijä, vaan se syntyy monen tekijän yhteysvaikutuksena.

Perinnölliset tekijät altistavat erilaisille ahdistus- ja mielialahäiriöille. Ympäristö taas vaikuttaa siihen, kehittyykö alttiuden pohjalta psyykkistä häiriötä ja miten häiriö oirehtii.

Perinnölliset syyt

 • Alttius erilaisiin ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöihin on osittain perinnöllistä.
 • Osa ihmisistä on synnynnäisesti temperamentiltaan muita taipuvaisempia reagoimaan erilaisiin tilanteisiin huolestumalla ja pelkäämällä.
 • Suurin osa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä kokee aina olleensa taipuvaisia huolehtimaan ja murehtimaan.

Ympäristöön liittyvät syyt

 • Kuormittavat elämäntapahtumat voivat altistaa yleistyneelle ahdistuneisuushäiriölle.
 • Myös lapsuuden kokemuksilla voi olla merkitystä.
  • Esimerkiksi turvaton kasvuympäristö voi vaikuttaa ahdistuneisuuden kokemusten voimakkuuteen.
  • Joskus kyse on vanhemmilta opituista käyttäytymismalleista. Lapsi saattaa esimerkiksi oppia vanhemmiltaan, että huolehtiminen on hyvä asia ja merkki tunnollisuudesta.

Videolla (2:45) johtava psykologi Jan-Henry Stenberg kertoo, miten paljon ahdistuksesta katsotaan selittyvän perintötekijöillä. Kuulet myös, miten paljon muut asiat, kuten ympäriltä opitut reagointitavat, vaikuttavat ahdistustaipumukseen.

Ahdistukseen saattaa myös liittyä lihasjännitystä. Lihasjännityksestä voi kehittyä automaattinen reaktio ahdistavissa tilanteissa. Myöhemmin pienikin jännitys lihaksissa voi alkaa toimia aivoille vihjeenä siitä, että jotain epämiellyttävää on tapahtumassa. 

Pahentavia tekijöitä

Ahdistavien asioiden ja tilanteiden välttäminen lisää ahdistusta. Esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä matkustamista pelkäävällä henkilöllä bussimatkojen välttäminen voi ylläpitää pelkoa.

Myös liiallinen alkoholinkäyttö pahentaa ahdistuneisuutta ja heikentää hoidon ennustetta.  

Muiden ongelmien huomioiminen

Masennus

Myös masennukseen liittyy usein murehtimista. Nyrkkisääntönä voi ajatella, että

 • masentuneena murehditaan yleensä menneitä tapahtumia
 • ahdistuneena taas huolehditaan etukäteen tulevasta

Muut ahdistuneisuushäiriöt

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lisäksi on myös muita ahdistuneisuushäiriöitä, kuten

 • julkisten paikkojen pelko
 • paniikkihäiriö
 • sosiaalisten tilanteiden pelko

Muut ahdistuneisuushäiriöt, samoin kuin masennus, voivat esiintyä samaan aikaan yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kanssa.

Päihteet ja suhde ruokaan

Liiallista ahdistusta kohdatessa on luonnollista pyrkiä löytämään keinoja sen hallintaan. Joskus valitut keinot ovat kuitenkin haitallisia. Tällaisia ovat esimerkiksi liiallinen alkoholinkäyttö sekä syömisen liiallinen rajoittaminen tai ahmiminen.

Kokemuksia

Ahdistuksen taustalta löytyy usein monia eri syitä. Videolla (1:50) ahdistusta kokeneet ihmiset kertovat esimerkkejä asioista, jotka he ajattelevat vaikuttavan ahdistuksen taustalla. 

Harjoitus: Ahdistukseni taustalla

Tavoite

Opit tunnistamaan tekijöitä, jotka ovat kohdallasi lisänneet ahdistuneisuutta.

Ohje

Listaa alle asioita, joiden ajattelet vaikuttaneen ahdistuneisuutesi syntyyn, jatkumiseen ja mahdolliseen pahenemiseen.  

Asioita, joiden ajattelet vaikuttavan ahdistukseesi

Loading ...