Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror ångest på?

Oron och ältandet börjar vanligtvis med något konkret bekymmer. En kan vara rädd för att något hemskt ska hända, en annan kan vara orolig för att inte klara av sin stora arbetsmängd och en tredje fruktar att en närstående kommer att råka ut för en olycka.

Ångest utlöses av många faktorer

Ångest orsakas inte av någon enskild faktor, utan den uppstår som följd av en samverkan mellan många faktorer.

Ärftliga faktorer kan öka risken för olika ångest-  och affektiva störningar. Interaktionen mellan omgivningen och upplevelserna samt den genetiska sårbarheten påverkar ifall man utvecklar en psykisk störning, samt hur störningen tar sig uttryck.

Genetiska faktorer

 • Sårbarheten för olika ångestsyndrom och psykiska störningar är delvis ärftlig.
 • Vissa människor är till sitt medfödda temperament mer benägna att reagera på olika situationer med oro och rädsla.
 • Största delen av dem som utvecklar generaliserat ångestsyndrom känner att de alltid har varit benägna att oroa och bekymra sig.

Omgivningsfaktorer

 • Belastande livshändelser kan öka risken för generaliserat ångestsyndrom.
 • Upplevelser i barndomen kan också ha en inverkan.
  • Till exempel kan en otrygg uppväxtmiljö påverka hur intensivt ångesten upplevs.
  • Ibland handlar det om beteendemönster som man lärt sig av sina föräldrar. Ett barn kan till exempel lära sig att tolka oro som en bra sak och ett tecken på samvetsgrannhet.

I videon (2:45) berättar ledande psykolog Jan-Henry Stenberg hur mycket av ångesten, som anses förklaras av ärftliga faktorer. Du hör också hur andra saker, såsom inlärda beteendemönster, påverkar ångesttendensen.

Ångest kan också följas av muskelspänning. Muskelspänning kan bli en automatisk reaktion i ångestväckande situationer. Senare kan även en liten spänning i musklerna börja fungera som en antydan om att något obehagligt händer.

Försvårande faktorer

När man undviker ångestväckande saker och situationer ökar ångesten. En person som till exempel är rädd för att använda kollektivtrafik kan upprätthålla rädslan genom att undvika bussresor.

Att dricka mycket alkohol förstärker också ångesten och försämrar behandlingsprognosen.

Övriga faktorer att ta i beaktande

Depression

Det är vanligt med ältande och oro även vid depression. Som en tumregel kan man tänka att:

 • när man är deprimerad brukar man älta händelser i det förflutna
 • när man har ångest brukar man oroa sig på förhand för händelser i framtiden

Övriga ångestsyndrom

Förutom generaliserat ångestsyndrom finns det också andra ångestsyndrom såsom:

 • agorafobi
 • paniksyndrom
 • social fobi

Liksom depression kan även andra ångeststörningar förekomma samtidigt med generaliserat ångestsyndrom.

Rusmedel och förhållandet till mat

När man upplever stark och obefogad ångest är det naturligt att försöka hitta sätt att kontrollera den. Ibland väljer man metoder som är skadliga. Sådana är till exempel överdriven alkoholkonsumtion samt att man begränsar ätandet för mycket eller hetsäter.

Erfarenheter

Det finns ofta många olika orsaker bakom ångest. I videon (1:50) berättar personer som har upplevt ångest exempel på vad de tror kan ligga bakom deras ångest.

Övning: Faktorer som påverkat min ångest

Mål:

Du lär dig att identifiera faktorer som har ökat din ångest.

Anvisning:

Gör nedan en lista över saker som du tror har bidragit till att du ursprungligen börjat uppleva ångest och att den fortsatt och eventuellt blivit värre.

Faktorer som du tänker att påverkar din ångest

Loading ...