Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

7. Pois vakiintuneista ajatuksista

Jokainen tekee joskus hätäisiä tulkintoja ja päätelmiä, jotka tarkemmin tarkasteltuina eivät ole johdonmukaisia. Ahdistus voi heikentää kykyä ajatella monipuolisesti ja joustavasti, jolloin tällaisten virhetulkintojen todennäköisyys kasvaa.

Vaikka tunnistaisi, ettei jokin huoli ole välttämättä järkevä, voi se silti tuntua hyvinkin todelliselta. Huolten haastaminen on kuitenkin taito, jota voi opetella.

Alla on esimerkkejä yleistyneessä ahdistuneisuudessa usein ilmenevistä automaattisista ajatuksista. Lukiessasi listaa voit miettiä, tunnistatko tällaista ajattelua itselläsi ja tuleeko mieleesi esimerkkejä omasta elämästäsi. Tämän jälkeen voit pohtia, miten tilanteissa voisi ajatella toisin.

Harjoitus: Pois vakiintuneista ajatuksista

Tavoite

Opit tunnistamaan ja kyseenalaistamaan automaattisia ajatuksia.  

Ohje

Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä esiintyy usein automaattisia ajatuksia. Lue listaa ja pohdi, tunnistatko tällaista automaattista ajattelua itselläsi.

Jos tunnistat ajatuksia, voit kirjoittaa niihin liittyviä esimerkkejä omasta elämästäsi. Pohdi samalla, miten voisit kyseisissä tilanteissa ajatella toisin.

Esimerkki

”Sain kehityskeskustelussa esimieheltä paljon kehuja ja yhden hieman negatiivisen kommentin. Sivuutin kehut kokonaan ja muistan nyt vain sen yhden negatiivisen kommentin.”

Loading ...