Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten ahdistusta hoidetaan?

Ahdistusta voi hoitaa ja oppia vähentämään. Tutustu alla erilaisiin tapoihin hoitaa ahdistusta.

  Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

  Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.

  Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely onkin keskeistä tässä omahoito-ohjelmassa. Samalla opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista.

  Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena
  • muun hoidon jo loputtua

  Muut ihmiset tukena

  Moni kertoo olonsa helpottuneen, kun on kertonut oireistaan läheisilleen. Läheisesi ovat saattaneet myös huomata oireesi. Keskustelemalla voit saada yllättävänkin paljon tukea ja ymmärrystä toipumiseesi.

  Jos läheisille puhuminen ei ole mahdollista, voit hakeutua juttelemaan vertaisten kanssa. Vertaistukea on saatavilla ryhmässä ja kahden kesken. Keskustella voi sekä kasvotusten että verkossa. On olemassa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamaa vertaistoimintaa.

  Ammattilaiselta saatava apu

  Ahdistuneisuuden hoidossa käytetään usein psykososiaalisia hoitoja ja lääkehoitoa. Näitä voidaan antaa joko erikseen tai samanaikaisesti.

  Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn.

  Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

  Ahdistuksen hoidossa on todettu tehokkaiksi erityisesti kognitiiviseen terapiaan perustuvat hoitomuodot, joihin myös tämä omahoito-ohjelma perustuu. Kognitiivisessa terapiassa painotetaan toistuvien huolien, pelkojen ja epävarmuudentunteiden käsittelyä. 

  Hoidossa keskitytään siihen, miten ajatuksia, tunteita ja toimintaa pystytään muokkaamaan. Samalla löydetään elämänlaadun kannalta toimivampia ja käyttökelpoisempia keinoja arjen ahdistuneisuuden helpottamiseksi.

  Myös tietoisuustaitoihin ja rentoutumiseen perustuvat hoitomuodot on todettu tehokkaiksi.

  Voit osallistua hoitoon yksin, puolisosi tai perheesi kanssa tai ryhmässä. Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa.

  Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

  Nettiterapia

  Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön on kehitetty nettiterapia. 

  Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee etenemistäsi.

  Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta.

  Nettiterapiassa pohdit hankaluuksiasi ja ajattelu- ja toimintatapojasi sekä opettelet uusia toimintamalleja. Apunasi on tietosisältöjä, videoita ja harjoitteita. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

  Jos kiinnostuit nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan. 

  Nettiterapia alkaa yleensä viikon sisällä lähetteen teosta ja on Suomessa asuville maksutonta.  

   Lääkehoito 

   Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään oireita. Keskustele lääkärisi kanssa lääkehoidon tarpeellisuudesta.