Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn med talängslan!

Har ditt barn svårt att tala i vissa situationer? Talar hen modigare hemma än vid besök, på dagis eller i skolan? Detta program ger information om situationsbundna svårigheter att tala, dvs. selektiv mutism.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig och mitt barn?

Programmet är avsett som stöd för föräldrar vars barn har svårt att tala i vissa situationer. Egenvårdsprogrammet lämpar sig för föräldrar till både dagisbarn och barn i skolåldern.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom. 

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • anonymt - du behöver inte ange personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar er bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

I samband med talängslan hos barn förekommer ofta andra symtom på rädsla och ångest. Du hittar mer information om ångest hos barn och om att stöda ett barn med ångest i Egenvårdsprogrammet för barn med ångest

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om talängslan hos barn.

Programmet innehåller information som hjälper dig att bättre förstå ditt barns talängslan. Du hittar också övningar för att stöda ditt barn med interaktionen.

 • Du lär dig att identifiera de faktorer som ger upphov till och upprätthåller talängslan. 
 • Denna information hjälper dig att minska på de beteendemönster som upprätthåller ditt barns talängslan.
 • Du får sätt att stöda ditt barn.
 • Dessutom får du råd om hur du kan diskutera talängslan med ditt barn.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Ni lär er olika sätt för ditt barn att hantera nervositet inför sociala situationer och rädslan för att tala.

Det är viktigt att du inte bara läser informationen utan att ni också gör övningar tillsammans. Genom att göra övningarna går ni från att vara läsare till aktiva aktörer. 

Övningarna i denna del ska göras i ordningsföljd. Alla exempel och uppgifter i programmet är dock inte nödvändigtvis väsentliga för er. Bekanta er med alla övningar, men fokusera på dem som känns mest lämpliga för er. 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den här delen lär du dig sätt att stöda förändringsprocessen och funderar på dina egna resurser och ditt föräldraskap.

Ditt eget välbefinnande och din ork utgör grunden för att kunna stöda ditt barn. När du sköter om dig själv och mår bra visar du också ett värdefullt exempel för ditt barn. 

Du får också information om hur ni kan förstärka och upprätthålla de resultat ni har uppnått.

I slutet hittar du information om när och var ni vid behov kan få ytterligare hjälp i det fall att det här programmet inte hjälpte er tillräckligt.

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet  

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva 
 • består av tre avsnitt 
 • innehåller information och övningar som stöder i vardagen och i hanteringen av symtomen  

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!  

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att ditt barns symtom är allvarliga! 

Checklista för att komma igång 

Var som helst, när som helst  

Detta program är alltid tillgängligt för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet. 

Aktiv övning ger resultat 

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När ni först övar er att använda verktygen i enkla situationer, kan de småningom hjälpa dig och ditt barn också i svårare situationer. 

För att skydda er integritet sparas inte svaren på symtomtest och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.  

Ni kan göra en förändring 

Du får snart starta egenvårdsprogrammet för barn med talängslan. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn mot det liv som ni önskar. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken, när ni jobbar för att åstadkomma bestående förändringar. Ställ alltså inte för höga krav på dig själv eller ditt barn Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.