Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. Att öka på modet att tala

När barnets mod att tala har utvecklats med hjälp av de tidigare övningarna är det bra att börja öva på dagis eller i skolan.

Även i dessa övningar bör ni utgå från den plats eller situation som är enklast för barnet. 

Övning a): Att tala på dagis

Mål 

Barnet uppmuntras att tala på en plats där talet har låst sig. 

Anvisning 

 1. Lek på daghemmets gård när daghemmet är stängt.
  På så sätt får barnet upplevelsen av att kunna tala på dagisgården. 
   
 2. Gå på tumanhand med barnet och lek och tala inne i daghemmet.
  Kom överens med personalen om en tid då det finns så få andra barn som möjligt inne i daghemmet.
   
  Om talängslan stiger redan när ni talar på tumanhand, upprepa denna övning regelbundet och tillräckligt många gånger. På så sätt kan lekstunder på tumanhand bli mer avslappnade och det kan bli lättare att tala. Använd mätaren för att poängsätta övningarna före och efter. 
   
 3. När ångesten har lagt sig kan ni tillsammans med personalen fundera på ett tillfälle när det kommer att finnas ett fåtal barn närvarande på daghemmet.
  Gör samma övning.  
   
 4. När talet blir mer avslappnat kan andra barn eller vuxna i daghemmet delta i den gemensamma lekstunden.
  Med hjälp av mätaren hittar ni de personer som medför minst talängslan, och dessa kan ni sedan inkludera i övningen en i taget. 

Övning b): Att tala i skolan

Mål 

Barnet uppmuntras att tala på en plats där talet har låst sig.  

Anvisning 

 1. Kom överens med ditt barns lärare om en tid då det inte är någon undervisning i ditt barns klass.
  Samtala och t.ex. spela barnets favoritspel i klassen. Detta ger barnet upplevelsen av att höra sin egen röst i klassrummet.  

  Om möjligt, upprepa samma övning i matsalen, gymnastiksalen och skolans andra lokaler.  
   
 2. Ta med en skolkamrat som ditt barn talar med utanför skolan, men ännu inte i skolan.
  Upprepa övningen.  
   
 3. Framskrid i övningen på så vis att nya personer ansluter sig så småningom.
  Använd mätaren som hjälp för att kartlägga lämpliga skolkamrater och vuxna i skolan. 

Övning c): Att utvidga kretsen barnet talar med

Mål 

En ny person tas med i kretsen av de personer som barnet talar med 

Anvisning 

 1. Använd tillsammans med ditt barn kartan och mätaren för att ansluta en ny person till exponeringsövningen.
  Vägled ditt barn att hitta den person som medför minst ångest av dem som hen önskar ska anslutas till kretsen av personer som barnet talar med. Fundera tillsammans ut ett spel som motiverar barnet eller ett favoritspel som hen tror att hen kan spela tillsammans med denna person och dig.  
   
 2. Kom överens om en gemensam spelstund.
  Betona för barnet att hen inte behöver tala. Fundera tillsammans på vilka alternativa kommunikationssätt ni kan använda.  

  Den person som ska ingå i kretsen bör berätta för barnet att hen inte förväntar sig att barnet ska tala. Om barnet redan använder några talstödjande metoder bör de förklaras för den nya personen. 

  Fungera som en bro för samtalet under den gemensamma spelstunden, och använd även de andra metoderna som du tidigare lärt dig som hjälp.  
   
 3. Upprepa de gemensamma träffarna.
  Genom repetition ökar barnets avslappning och möjligheterna till verbal kommunikation ökar.