Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

12. Tunteet tutuiksi

Tunteet ovat erottamaton osa elämää ja ihmisenä olemista. Tunteet ovat aina reaktioita johonkin. Ne eivät synny tyhjästä.

Arjessa tunteiden taustalla olevan syyn tunnistaminen voi tuntua joskus todella vaikealta. Tunne voi herätä kuin silmänräpäyksessä. Tunteiden syitä on kuitenkin mahdollista oppia tunnistamaan.

Tunteet ovat sallittuja, mutta säätely on tarpeen

Elämään kuuluu monenlaisia tunteita, jotka kaikki ovat sallittuja. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita. Tunteet eivät kuitenkaan aina auta toimimaan siten kuin haluaisi tai pääsemään tavoitteeseen. Siksi omia tunteita tulee oppia ymmärtämään ja säätelemään.

Psykoosin vaikutus tunteisiin

Psykoosisairaudella voi olla monia vaikutuksia tunne-elämään. Psykoosi ei suoraan muuta ihmisen tunne-elämää tai tunteita. Siitä huolimatta jotkut kokevat tunteiden latistumista tai sairauteen liittyviä poikkeuksellisen intensiivisiä tunteita.

Myös sairastuminen ja siihen liittyvät kokemukset sekä näiden hyväksyminen osaksi elämää voivat herättää monenlaisia tunnereaktioita. Niiden säätelyyn ja läpikäymiseen voi tarvita tukea.

Psykoosiin liittyy usein herkkyys kuormitukselle ja stressille. Sen vuoksi omien tunteiden ymmärtäminen ja tunteidensäätelytaidot ovat tärkeitä suojaavia tekijöitä.

Omien tunteiden kanssa tutuksi 

Kun lähtee tutustumaan omiin tunteisiin, ei kannata pyrkiä muutamaan niitä. Emme voi valita, mitä tunnemme. Tärkeämpää on havaita, minkä merkityksen tunteelle antaa ja miten sen pohjalta toimii.

On hyvä muistaa, että vaikka tunteisiin liittyvät reaktiot voivat olla epämukavia, eivät tunteet itsessään ole vaarallisia. Tunnereaktio on aika kehon hermostollinen reaktio, jota kehomme ei jaksa pitää yllä loputtomiin. Tunteet ovat aina ohimeneviä.  

Tunteiden tunnistaminen

Omien tunteiden tunnistaminen on pohja tunteiden säätelylle. Sitä voi harjoitella havainnoimalla ja nimeämällä tunteita.

Tunteiden tunnistaminen voi joskus tuntua salapoliisityöltä. Silloin apuna voi käyttää kehon reaktioita sekä ajatuksia, toimintayllykkeitä ja tilanteesta saatua tietoa. 

Ovatko tunteeni totta? 

Psykoosisairauksiin voi liittyä moninaisia epätodellisia kokemuksia, jotka herättävät voimakkaita tunteita. Vaikka ajatukset, kokemukset tai havainnot eivät olisi todellisuuteen pohjautuvia, on tunteisiin hyvä suhtautua todellisina. Pelko kannattaa ottaa pelkona ja suru suruna.

Myös oireisiin liittyvissä tunteissa on hyvä keskittyä siihen, minkä merkityksen tunteelle antaa ja miten se pohjalta toimii. 

Tunteeni tuntuvat liian vaikeilta

Joskus tunteet tuntuvat sietämättömän vaikeilta. Se on inhimillistä ja normaalia. Jossain vaiheessa elämää jokainen kokee tunne-elämää kuormittavia tilanteita. On tärkeintä muistaa, että tunne menee ohi. Vaikka tunne olisi kuinka hankala, sen kokeminen ei ole vaarallista. 

En koe tunteita

Kokemus siitä, ettei koe tunteita, voi johtua siitä, että tunteisiin ei kiinnitä huomiota tai niitä ei tule muisteltua. Tunteiden kokemista voi tarkastella keskittymällä tietoiseen läsnäoloon mukavissa hetkissä. Vaihtoehtoisesti voi muistella tarkasti jotain aiempaa mukavaa tunnekokemusta.   

Lempeän suhteen rakentaminen omiin tunteisiin 

On hyvä olla tietoinen omista tunteista ja suhtautua niihin lempeästi ja hyväksyvästi, vaikka tunteet eivät aina olisi helppoja.  

Tunteet yrittävät parhaansa mukaan neuvoa ja auttaa, mutta on hyvä muistaa, että ne eivät aina tiedä, mitä sinä olet tekemässä tai mihin olet menossa. Näin ollen on tärkeää tehdä valintoja elämässä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, tunteita lempeästi huomioiden.  

Harjoitus: Yhden päivän aikana koetut tunteet

Tavoite

Opit havainnoimaan ja tunnistamaan tunteitasi.

Ohje

Mieti hetki, mitä kaikkia tunteita olet esimerkiksi tänään kokenut. Katso sen jälkeen listaa, ja pohdi, tunnistatko sieltä lisää tunteita. Voit halutessasi kirjoittaa niitä ylös.

Esimerkkejä tunteista:

 • häpeä
 • pelko
 • suru
 • epäoikeudenmukaisuuden kokemus
 • syyllisyys
 • intohimo
 • pettymys
 • alakuloisuus
 • katkeruus
 • rakkaus
 • inho
 • epätoivo
 • viha
 • kaipaus

Muut tänään kokemani tunteet:

Loading ...