Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten psykoosia hoidetaan?

On tärkeää, että psykoosisairaus tunnistetaan varhain. Tällöin hoito päästään aloittamaan aikaisessa vaiheessa. Pitkittyessään psykoosi alentaa toimintakykyä ja elämänlaatua. Myös toipumisesta tulee ajan kuluessa vaikeampaa.

Psykoosisairauden hoidossa ensisijaista on ammattilaiselta saatava apu ja lääkehoito. Hoitoa ei suositella jätettäväksi pelkän omahoidon varaan.

Omahoito-ohjelma ammattilaiselta saatavan avun tueksi

Voit käyttää Mielenterveystalon psykoosin omahoito-ohjelmaa ammattilaiselta saatavan hoidon tukena tai lisänä. Voit myös tutustua siihen yhdessä oman ammattilaisesi kanssa.

Ammattilaiselta saatava apu

Ammattilaiselta saatava apu on psykoosisairaudessa ensisijaista. Psykoosisairauden hoidossa lääkehoito on tärkeässä asemassa, mutta myös psykososiaalisia hoitoja käytetään.

Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot.

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Psykoterapiassa ja muissa keskusteluhoidoissa hankalia asioita käsitellään pääosin keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää harjoitteita, joilla tunnistetaan ja muutetaan sellaisia toimintatapoja, jotka tuottavat oireita. Psykoosioireisiin kehitetyt terapeuttiset hoidot perustuvat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Keskiössä on psykoosioireisiin liittyvien ajatusten, tunteiden ja toiminnan käsittely.

Voit osallistua hoitoon yksin, puolisosi tai perheesi kanssa tai ryhmässä. Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa. Terapeuttisia työskentelyjaksoja räätälöidään usein tarpeenmukaisesti. Monilla poliklinikoilla on mahdollisuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. 

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Lääkehoito 

Monet psykoosiin sairastuneet tarvitsevat psykoosilääkkeitä eli antipsykootteja. Lääkkeet vaikuttavat aivojen välittäjäaineisiin ja lievittävät psykoosin oireita.

Lääkkeet ovat yleensä päivittäin otettavia tabletteja. Joskus lääkkeitä voidaan antaa myös pistoksina. Tällöin vaikutusaika kestää muutaman viikon tai kuukauden ajan.

Psykoosilääkitys on yksilöllinen. Sopivan lääkkeen ja annoksen löytämisessä voi kestää jonkin aikaa. Siksi lääkehoidon aloittaminen vaatii kärsivällisyyttä. Lääkkeitä tarvitaan usein pitkään. Joskus lääkehoito voi jatkua koko elämän ajan.

Psykoosin hoito ja kuntoutus voivat sisältää seuraavia asioita:

  • lääkehoitoa, joka on suunniteltu yhdessä lääkärin kanssa
  • keskusteluja omahoitajan tai hoitoryhmän kanssa
  • psykoedukaatiota; eli tiedon saamista sairaudesta, oireista ja toipumisesta
  • kognitiivista kuntoutusta; eli ajatteluun, muistiin, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen keskittyvää työskentelyä
  • hoitotapaamisia perheen ja lähiverkoston kanssa
  • terapeuttisia tai kuntouttavia ryhmiä
  • yksilöterapeuttisia työskentelyjaksoja
  • ammatillisen kuntoutuksen ohjaus ja tuki