Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä psykoosi johtuu?

Psykoosiin sairastumiselle ei ole yhtä tiettyä syytä. Sairastumisen taustalla vaikuttavat monet tekijät. Ihminen sairastuu usein silloin, kun elämän stressitekijät käyvät liian raskaiksi.

Altistavat tekijät ja stressitekijät lisäävät sairastumisen riskiä. Niiden määrä vaihtelee yksilöllisesti.

Altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi asiat, tilanteet ja olosuhteet aiemmin, kuten raskausaikana ja lapsuudessa. Stressitekijät ovat tällä hetkellä kuormittavia asioita. Suojatekijät puolestaan vähentävät riskiä.

Altistavat tekijät

 • perinnölliset tekijät
 • raskausaikaan ja synnytykseen liittyvät tekijät, kuten tulehdukset, komplikaatiot ja äidin stressi
 • aivojen varhaiset rakenteelliset muutokset
 • lapsuudessa ilmenneet keskushermoston tartuntataudit
 • tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten ahdistusherkkyys tai taipumus vetäytyä ihmissuhteista
 • päihteet, erityisesti kannabis

Lapsuuden ja nuoruuden stressitekijät

 • perheen vaikeudet lapsuudessa ja nuoruudessa
 • lapsuudessa ja nuoruudessa koetut traumaattiset elämäntapahtumat
 • syrjäytyminen

Ajankohtaiset stressitekijät

 • uusien opintojen aloittaminen
 • muutto
 • armeijaan tai siviilipalvelukseen meneminen
 • työpaikan vaihtaminen tai työttömyys
 • muutokset ja haasteet ihmissuhteissa
 • sairaudet
 • läheisten menettäminen

Suojatekijät

 • sujuva arki ja arjen taidot, kuten kyky hoitaa raha-asioita ja kotia
 • kyky ratkaista ongelmia
 • sosiaaliset taidot
 • terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, terveellinen ruoka, päihteettömyys ja riittävä lepo
 • tunteiden ja stressin säätelyä helpottavat apukeinot
 • hoito ja kuntoutus
 • perheen tuki sekä ystävät ja muu sosiaalinen verkosto
 • merkityksellinen tekeminen ja mielekäs viikko-ohjelma