Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten suhtautua harhoihin ja outoihin kokemuksiin?

Psykoosia sairastava voi kohdata tilanteita, joissa oma kokemus todellisuudesta on erilainen kuin muiden. Saatat kuulla, nähdä, tuntea tai kokea asioita, joita muille ihmisille ei ole olemassa.

Harhoista ja oudoista kokemuksista voi olla vaikea puhua toisille. Erityisen vaikeaa sen on silloin, jos koet, että muut eivät ymmärrä.

Omiin kokemuksiin voi olla myös vaikea suhtautua. Saatat haluta salata tai peitellä asioita, joiden selittäminen tuntuu vaikealta.

Kuinka suhtautua harhoihin ja outoihin kokemuksiin? 

Ei ole olemassa mitään yleisneuvoa siihen, kuinka harhoihin tai outoihin kokemuksiin pitäisi suhtautua. Jotkut ihmiset hyötyvät siitä, että he erottavat ne mahdollisimman tarkasti todellisuudesta ja suhtautuvat niihin sairauden oireena.

Toisille taas harhat ovat tärkeä osa omaa todellisuutta ja identiteettiä. Harhoihin ja outoihin kokemuksiin voi liittyä erilaisia tunteita, joihin on hyvä suhtautua kuin mihin tahansa muihin tunteisiin - hyväksyvästi ja ymmärtäväisesti.  

Harhoista ja oudoista kokemuksista keskustelu 

Kun omien kokemuksien kanssa jää yksin, voivat ne saada ajattelussa paljon tilaa. Toisen kanssa keskustellessa voi olla helpompi nähdä asioiden eri puolia.

Luottamuksellinen ja avoin keskustelu omasta kokemusmaailmasta auttaa jäsentämään asioita ja pitämään ajattelua joustavana. Keskustelu voi auttaa hahmottamaan, minkälaiset asiat perustuvat faktatietoon ja milloin kyse on ennemminkin tuntemuksista.  

Harhojen ja outojen kokemusten kanssa selviytyminen 

Lääkitys ja hoito usein vähentävät harhojen ja outojen kokemusten määrää. Joillakin ihmisillä niitä kuitenkin esiintyy, vaikka hoito olisi tasapainossa ja kuntoutuminen hyvällä mallilla. Kyse voi olla esimerkiksi pitkäaikaisista ääniharhoista. Jokainen voi kuitenkin löytää itselleen sopivia keinoja, jotka tukevat selviytymistä.  

Voit kokeilla näitä keinoja

  • Yritä tehdä äänien kanssa sopimus, kuten “Kuuntelen teitä myöhemmin. Nyt keskityn muuhun”. 
  • Koita tarkistaa äänien sanomisia ja omia ajatuksiasi vaikkapa soittamalla luotettavalle ihmiselle. 
  • Yritä kiinnittää huomio johonkin muuhun kuin harhaan. Voit esimerkiksi tehdä jotain ihan muuta. 
  • Ota yhteyttä hoitotahoon.
  • Kuuntele musiikkia (erityisesti kuulokkeilla).
  • Hyväksy harhat osaksi elämää.