Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Lär känna dina känslor

Känslor är en oskiljaktig del av livet och mänskligheten. Känslor är alltid reaktioner på något. De uppstår inte ur tomma intet.

I vardagen kan det ibland kännas mycket svårt att identifiera den bakomliggande orsaken till känslor. Känslan kan uppstå i ett enda ögonblick. Det är ändå möjligt att lära sig att identifiera orsakerna till sina känslor.

Känslor är tillåtna, men reglering är nödvändigt

Livet involverar ett brett spektrum av känslor, som alla är tillåtna. Det finns inga rätta eller felaktiga känslor. Men känslor hjälper inte alltid en att agera som man vill eller uppnå sina mål. Därför måste du lära dig att förstå och reglera dina egna känslor.

Effekten av psykos på känslor

En psykotisk sjukdom kan ha många effekter på ditt känsloliv. Psykos förändrar inte direkt en persons känsloliv eller känslor. Ändå upplever vissa människor avtrubbade eller exceptionellt intensiva känslor i samband med sjukdomen.

Även insjuknande och tillhörande erfarenheter samt acceptansen av dem som en del av livet kan väcka många slags känslomässiga reaktioner. Man kan behöva stöd för att reglera och bearbeta dem.

Psykos åtföljs ofta av känslighet för belastning och stress. Därför är förståelse för ens egna känslor och förmågan att reglera sina känslor viktiga skyddande faktorer.

Lär känna dina egna känslor 

När du börjar lära känna dina egna känslor bör du inte försöka förändra dem. Vi kan inte välja vad vi känner. Det är viktigare att observera vilken mening du ger till känslan och hur du agerar utifrån den.

Det är bra att komma ihåg att även om känslomässiga reaktioner kan vara obekväma, är känslor i sig själva inte farliga. En känslomässig reaktion är en reaktion från kroppens nervsystem som vår kropp inte kan upprätthålla i all oändlighet. Känslor är alltid övergående.  

Att identifiera känslor

Att känna igen sina egna känslor är grunden för känslomässig reglering. Det kan övas genom att observera och namnge känslorna.

Att identifiera känslor kan ibland kännas som detektivarbete. Då kan kroppens reaktioner, såväl som tankar, impulser till handling och information om situationen användas. 

Är mina känslor sanna? 

Psykotiska sjukdomar kan associeras med en mängd olika overkliga upplevelser som väcker starka känslor. Även om tankarna, upplevelserna eller observationerna inte är verkliga är det bra att behandla känslorna som verkliga. Rädsla bör tas som rädsla och sorg som sorg.

Även vid känslor relaterade till symtomen är det bra att fokusera på vilken mening du ger till känslan och hur den fungerar i grunden. 

Mina känslor känns för svåra

Ibland känns känslor outhärdligt svåra. Detta är mänskligt och normalt. I vissa skeden i livet upplever alla känslomässigt stressiga situationer. Det viktigaste att komma ihåg är att känslan går över. Oavsett hur svår känslan är, är det inte farligt att uppleva den. 

Jag upplever inte känslor

Upplevelsen av att inte uppleva känslor kan bero på att man inte uppmärksammar eller kommer ihåg sina känslor. Man kan granska sina känsloupplevelser genom att fokusera på medveten närvaro i trevliga situationer. Alternativt kan man tänka på en tidigare trevlig känslomässig upplevelse.   

Att bygga en mjuk relation till sina egna känslor 

Det är bra att vara medveten om sina känslor och förhålla sig ömsint och accepterande till dem, även om känslorna inte alltid är lätta.  

Känslor gör sitt bästa för att ge råd och hjälp, men det är bra att komma ihåg att de inte alltid vet vad du gör eller vart du ska. Därför är det viktigt att göra val i livet enligt sina värderingar och mål, med hänsyn till sina känslor.  

Övning: Känslor som upplevs under en dag

Mål

Du lär dig att iaktta och känna igen dina känslor.

Anvisning

Fundera ett ögonblick på vilka olika slags känslor du har upplevt till exempel i dag. Titta sedan på listan och se om du känner igen fler känslor. Du kan skriva ner dem om du vill.

Exempel på känslor:

 • skam
 • rädsla
 • sorg
 • upplevelse av orättvisa
 • skuld
 • passion
 • besvikelse
 • nedstämdhet
 • bitterhet
 • kärlek
 • avsky
 • desperation
 • ilska
 • längtan

Andra känslor jag upplevt idag:

Loading ...