Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitkä ovat psykoosin oireita?

Psykoosiin sairastuneilla oireiden määrä, voimakkuus, laatu ja kesto vaihtelevat paljon. Kokemus psykoosista on hyvin yksilöllinen.

Joidenkin voi olla vaikea tunnistaa oireitaan. Toiset taas huomaavat oireet ja kokevat voimakasta pelkoa tai huolta niiden vuoksi. Oma kokemus psykoosista voi erota paljon siitä, miten läheiset tai hoitohenkilökunta näkevät tilanteen.

Psykoosin oireet

Psykoosiin voi kuulua monenlaisia oireita, kuten havaintojen muutoksia, aistiharhoja, epätavallisia ajatuksia, harhaluuloja ja itseilmaisun vaikeutta. Oireilu voi ilmetä myös tunne-elämän, käyttäytymisen ja toimintakyvyn muutoksina. Joillakin taas on kognitiivisia oireita, jotka voivat liittyä esimerkiksi muistiin tai oman toiminnan suunnitteluun.

Lisäksi psykoosiin voi liittyä myös muita psyykkisiä oireita, kuten masennusta, ahdistusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, pakko-oireita, itsetuhoisuutta tai maniaa. Erilaisia oireita esiintyy usein yhtä aikaa, ja niitä voi olla hankala erotella toisistaan. 

Oireiden määrä, voimakkuus ja kesto vaihtelevat paljon. Toisinaan oireita voi olla vaikea tunnistaa itse. Toisinaan oireet saattavat voimistaa toinen toisiaan: esimerkiksi voimakkaat ääniharhat voivat korostaa puheen ja käyttäytymisen muutoksia. Jotkut oireet väistyvät tai lievenevät, mutta psykoosisairauteen voi kuulua myös pitkäaikaisoireita.

Esimerkkejä psykoosin oireista

Toistuvat ja pitkäaikaiset oireet

Psykoosisairauteen voi kuulua myös toistuvia pitkäaikaisoireita tai jatkuvia psykoosioireita. Niitä voi ilmetä myös silloin, kun sairaus ja sen hoito ovat tasapainossa. Tällöin oireet eivät ole merkki akuutista psykoosista.

Vointi voi olla tasainen pitkäaikaisoireista huolimatta. Tällöin ihminen tuntee ja tiedostaa oireensa hyvin ja osaa suhtautua niihin rauhallisesti. 

Pitkäaikaisoireet ovat yksilöllisiä. Tyypillisiä pitkäaikaisoireita ovat esimerkiksi jatkuvat ääniharhat tai epäluuloinen ajattelu. Omat pitkäaikaisoireet on hyvä tuntea, sillä niitä voi lievittää ja niiden kanssa voi oppia toimimaan. Tähän voi saada apua ammattilaisilta.

Varomerkit

Oireissa tapahtuvat muutokset voivat olla varomerkkejä voinnin heikkenemisestä. Esimerkiksi pitkäaikaisten ääniharhojen sävyn tai sisällön muuttuminen voi olla varomerkki.