Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad orsakar psykos?

Det finns ingen enda specifik orsak till psykos. Det finns många faktorer bakom sjukdomen. Människor insjuknar ofta när stressfaktorerna i livet blir för tunga.

Sårbarhetsfaktorer och stressfaktorer ökar risken för insjuknande. Deras antal varierar individuellt.

Sårbarhetsfaktorer kan till exempel vara saker, situationer och omständigheter i det förflutna, till exempel under graviditet och barndom. Stressfaktorer är saker som orsakar belastning just nu. Skyddsfaktorer minskar i sin tur risken.

Sårbarhetsfaktorer

 • ärftliga faktorer
 • faktorer som anknyter till graviditet och förlossning, såsom inflammationer, komplikationer och moderns stress
 • tidiga strukturella förändringar i hjärnan
 • infektionssjukdomar i centrala nervsystemet i barndomen
 • vissa personlighetsdrag, till exempel ångestkänslighet eller en tendens att dra sig tillbaka från mänskliga relationer
 • rusmedel och droger, särskilt cannabis

Stressfaktorer i barndomen och ungdomen

 • familjesvårigheter i barndomen och ungdomen
 • traumatiska livshändelser som upplevs i barndomen och ungdomen
 • utslagning

Aktuella stressfaktorer

 • att påbörja nya studier
 • att flytta
 • att börja militärtjänsten eller civiltjänsten
 • jobbyte eller arbetslöshet
 • förändringar och utmaningar i relationer
 • sjukdomar
 • förlust av närstående

Skyddande faktorer

 • en smidig vardag och goda vardagsfärdigheter, såsom att ha ordning på ekonomin och hushållet
 • förmåga att lösa problem
 • sociala färdigheter
 • hälsosamma levnadsvanor, såsom motion, hälsosam mat, alkohol- och drogfrihet och tillräcklig vila
 • verktyg för att reglera känslor och stress
 • vård och rehabilitering
 • stöd av familjen, vänner och andra sociala nätverk
 • meningsfulla aktiviteter och ett meningsfullt veckoschema