Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas psykos?

Det är viktigt att den psykotiska sjukdomen identifieras tidigt. Då kan behandlingen påbörjas i ett tidigt skede. När psykosen blir långvarig minskar funktionsförmågan och livskvaliteten. Återhämtningen blir svårare med tiden.

Det viktigaste i behandlingen av en psykotisk sjukdom är den hjälp man får av professionella och läkemedelsbehandlingen. Enbart egenvård rekommenderas inte.

Egenvårdsprogram som stöd för professionell hjälp

Du kan använda Psykportens egenvårdsprogram för psykos som stöd eller komplement till den vård du får av en yrkesutbildad person. Du kan också utforska det tillsammans med den som vårdar dig.

Professionell hjälp

Professionell hjälp är av största vikt vid psykotisk sjukdom. Vid behandlingen av en psykotisk sjukdom spelar läkemedelsbehandling en viktig roll, men även psykosociala terapier används.

Psykosociala terapier är evidensbaserade. Interaktionsbaserade psykosociala behandlingsmetoder som genomförs av en yrkesutbildad person är bland annat psykoterapi och övriga samtalsbehandlingar.

Psykoterapi och andra samtalsbehandlingar

I psykoterapi och andra samtalsbehandlingar bearbetas svåra saker i huvudsak genom diskussion. Vid behov kan man göra övningar för att identifiera och ändra handlingssätt som orsakar symtom. Terapeutiska behandlingar som utvecklats för psykotiska symtom grundar sig på kognitiv beteendeterapi. Fokus ligger på att bearbeta tankar, känslor och handlingar i anslutning till ens psykotiska symtom.

Du kan delta i vården ensam, med din partner eller familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns tillgänglig till exempel inom primärvården. Terapeutiska arbetsperioder skräddarsys ofta efter behov. Många polikliniker erbjuder möjlighet till grupprehabilitering. 

Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliterande psykoterapi med stöd av FPA. På vissa områden kan du också få psykoterapi med en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Läkemedelsbehandling

Många människor som har psykos behöver antipsykotika, det vill säga psykosläkemedel. Läkemedlen påverkar signalsubstanser i hjärnan och lindrar symtomen på psykos.

Läkemedlen är vanligtvis tabletter som tas dagligen. Ibland kan läkemedel också ges som en injektion. Då varar läkemedlets effekt i några veckor eller månader.

Antipsykotisk medicinering är individuell. Det kan ta lite tid att hitta rätt läkemedel och en lämplig dos. Därför krävs tålamod när man påbörjar läkemedelsbehandlingen. Läkemedel behövs ofta under en lång tid. Ibland kan läkemedelsbehandlingen fortsätta under hela livet.

Behandling och rehabilitering av psykos kan innefatta följande:

  • läkemedelsbehandling som planerats tillsammans med läkaren
  • samtal med egenvårdare eller vårdgruppen
  • psykoedukation, vilket betyder att personen får information om sjukdomen, symtomen och tillfrisknandet
  • kognitiv rehabilitering; dvs arbete som fokuserar på tänkande, minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner
  • vårdmöten med familjen och de närmaste
  • terapeutiska eller rehabiliterande grupper
  • individuella terapeutiska arbetsperioder
  • handledning och stöd inom yrkesinriktad rehabilitering