Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur hanterar man vanföreställningar och konstiga upplevelser?

En person med psykos kan stöta på situationer där deras egen upplevelse av verkligheten skiljer sig från andras. Du kan höra, se, känna eller uppleva saker som inte existerar för andra människor.

Det kan vara svårt att prata om vanföreställningar och konstiga upplevelser med andra. Det är särskilt svårt om du känner att andra inte förstår dig.

Det kan också vara svårt att förhålla sig till sina egna erfarenheter. Du kanske vill dölja saker som känns svåra att förklara.

Hur hanterar man vanföreställningar och konstiga upplevelser? 

Det finns inga allmänna råd om hur man hanterar vanföreställningar eller konstiga upplevelser. Vissa människor drar nytta av att skilja åt dem så exakt som möjligt från verkligheten och behandla dem som ett symtom på sjukdomen.

För andra är hallucinationerna en viktig del av deras verklighet och identitet. Vanföreställningar och konstiga upplevelser kan innebära olika känslor som är bra att hantera precis som alla andra känslor – med acceptans och förståelse.  

Att diskutera vanföreställningar och konstiga upplevelser 

När du lämnas ensam med dina egna erfarenheter kan de få mycket utrymme i dina tankar. När man pratar med någon kan det vara lättare att se olika sidor av saker.

En konfidentiell och öppen diskussion om ens egna erfarenheter hjälper en att strukturera saker och ting och tänka flexibelt. Diskussion kan hjälpa dig att förstå vilken typ av saker som är baserade på fakta och när det handlar mer om känslor.  

Hantera vanföreställningar och konstiga upplevelser 

Medicinering och behandling minskar ofta antalet vanföreställningar och konstiga upplevelser. Men hos vissa människor förekommer de även om behandlingen är balanserad och rehabiliteringen är på rätt spår. Det kan till exempel vara fråga om långsiktiga hörselhallucinationer. Men alla kan hitta lämpliga sätt att klara sig.  

Här är några saker du kan prova

  • Försök att göra en överenskommelse med rösterna, till exempel ”Jag lyssnar på er senare. Nu fokuserar jag på något annat." 
  • Försök kontrollera vad rösterna säger och dina egna tankar, till exempel genom att ringa någon du litar på. 
  • Försök att uppmärksamma något annat än hallucinationen. Du kan till exempel göra något helt annat. 
  • Ta kontakt med din vårdinstans.
  • Lyssna på musik (särskilt med hörlurar).
  • Acceptera hallucinationerna som en del av livet.